Thursday, February 7, 2019

Cara atasi kemalangan jalan raya di Malaysia

Kemalangan jalan raya sering berlaku di negara ini terutama di kawasan lebuh raya. 
Huraikan cara-cara mengatasi kemalangan jalan raya ini.

Kemalangan jalan raya merujuk kejadian ngeri yang melibatkan pertembungan dua atau lebih kenderaan di jalan raya. Kejadian ini sering berlaku di kawasan selekoh jalan raya yang tajam dan pada waktu musim perayaan itu. Lantaran itu, banyak tindakan boleh diambil untuk menjamin kemalangan jalan raya menjadi lipatan sejarah.

Langkah yang paling efektif untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya ialah pihak berkuasa sering mengadakan sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya ini boleh dibuat di kawasan jalan raya yang berisiko tinggi berlakunya kemalangan terutamanya pada masa waktu puncak seperti ketika musim perayaan. Akibatnya, pemandu lebih berhati-hati ketika memandu kerana sedar pihak berkuasa boleh menyaman mereka jika melanggar peraturan di jalan raya lalu situasi ini mengurangkan kes kemalangan pula.

Selain itu, penyelenggaraan jalan raya dilakukan dengan sistematik dan memuaskan supaya kes kemalangan tidak lagi menular di Malaysia. Pihak yang bertanggungjawab menguruskan penyelenggaraan jalan raya hendaklah melakukan kerja mereka mengikut piawaian mutu kerja yang tinggi supaya jalan raya menjadi selamat. Jadi, jalan raya yang diselenggara dengan sempurna akan memudahkan kenderaan dikawal oleh pemandu apabila situasi kecemasan muncul.

Malah, pihak berkuasa perlu berpandangan jauh dalam menyelesaikan kemelut kemalangan jalan raya ini dengan mengetatkan proses ujian memandu di Malaysia. Kurikulum memandu yang baharu boleh diperkenalkan bersama-sama latihan memandu yang lebih holistik supaya memenuhi kriteria pemanduan era moden. Jadi, kurikulum baharu ini akan mewujudkan kelompok pemandu yang mahir dalam mengendalikan saat-saat kecemasan tersebut.

Tindakan terakhir melibatkan kempen kesedaran yang dilakukan oleh pihak berkuasa untuk menjamin nyawa masyarakat terbela itu. Kempen ini boleh disiarkan menerusi rangkaian sosial kerana mampu merangkumi jutaan pemandu di Malaysia supaya impak kesedaran bertambah. Sesungguhnya, kesedaran akan muncul apabila kempen ini dilihat lalu dihayati oleh masyarakat yang mula menyedari betapa bernilai nyawa manusia itu.Tuesday, January 22, 2019

Impak positif kedatangan pelancong asing ke Malaysia

Kehadiran pelancong asing ke negara ini terus menjadi perbualan hangat masyarakat terutama penduduk kota. Ada yang melihatnya sebagai satu perkara positif dan ada yang melihatnya sebagai negatif.

Huraikan kesan-kesan positif kehadiran pelancong asng ini.

Pelancong asing bermaksud pelawat dari luar negara yang datang melawat negara ini. Ada yang datang dari Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Indonesia, Singapura, dan Perancis serta beberapa negara lain. Sebenarnya, kedatangan mereka membawa banyak kesan positif kepada penduduk Malaysia.

Impak utama yang terhasil daripada kedatangan pelancong asing ini ialah masyarakat tempatan memperoleh kejutan budaya yang positif. Interaksi yang positif akan berlaku antara pelancong dengan penduduk tempatan yang berbeza budaya dan norma-norma kehidupan. Akibatnya, minda masyarakat akan terbuka lalu tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung apabila menilai budaya lain nanti.

Selain itu, rakyat negara ini akan memiliki peluang pekerjaan yang luas apabila jumlah pelancong asing yang bertandang meningkat naik. Pelancong yang datang terpaksa menempah hotel, membeli makanan, menaiki sistem pengangkutan awam, dan melawat tempat-tempat menarik yang memerlukan sumber manusia yang begitu banyak untuk melancarkan operasi harian mereka. Lantaran itu, penduduk negara ini akan mempunyai pekerjaan yang menjamin sumber pendapatan yang lumayan sepanjang masa.

Tambahan pula, negara memperoleh kelebihan apabila tukaran wang asing memihak kepada Malaysia akibat jumlah pelancong yang datang ke sini bertambah saban tahun. Pelancong terpaksa menggunakan wang tempatan untuk membeli-belah keperluan harian mereka ketika berada di negara ini. Jelaslah, kelebihan tukaran wang asing ini akan menjana pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih pesat pada masa depan.

Kajian juga telah membuktikan bahawa kehadiran pelancong yang banyak ada hubungan dengan peningkatan imej negara pada pandangan masyarakat dunia. Semua pengalaman ketika berada di negara ini terutamanya keindahan alam sekitar pastinya diceritakan kepada rakan senegara sehingga imej Malaysia menjadi tersohor pula. Jadi, imej negara terkenal setelah pengalaman berada di negara ini dikongsi bersama-sama dengan seluruh masyarakat dunia itu.

Kesimpulannya, semua manfaat tadi akan terjelma apabila industri pelancongan negara menjadi maju. Namun, ada pihak yang melihat kemunculan pelancong asing sebagai petanda masalah terutama gejala sosial. Peribahasa jauh perjalanan luas pandangan memberikan satu persepsi yang positif terhadap industri pelancongan negara itu.

Tuesday, September 25, 2018

Usaha ibu bapa lahirkan modal insan negara?

Modal insan yang berkualiti harus dimiliki oleh negara ini lalu ibu bapa bertanggungjawab melahirkan golongan sebegini.
Jelaskan usaha-usaha ibu bapa itu.

Modal insan bermaksud golongan manusia yang mempunyai keperibadian yang baik, mulia, cergas, dan berfikiran matang serta rajin. Mereka tidak akan terlibat dalam gejala negatif seperti penagihan dadah, mencuri, bergaduh, dan menghabiskan masa secara sia-sia itu. Jadi, apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk melahirkan generasi modal insan yang berkualiti ini?

Usaha yang paling tepat dibuat oleh ibu bapa untuk melahirkan modal insan ini ialah mereka memberikan didikan keagamaan yang sempurna kepada anak. Mereka boleh menghantar anak mereka menghadiri kelas keagamaan yang dianjurkan oleh pihak masjid, gereja, kuil, dan sebagainya supaya jiwa remaja itu dipenuhi aspek kebaikan kemanusiaan. Akibatnya, anak yang dididik dengan ajaran keagamaan yang sempurna ini akan menjadi modal insan yang diperlukan oleh negara nanti.

Selain itu, ibu bapa yang berfikiran jauh akan memberi sokongan kepada anak untuk terlibat dalam kegiatan sukan supaya anak menjadi modal insan yang berkaliber itu. Semua keperluan sukan anak dipenuhi oleh ibu bapa dan mereka boleh datang menyaksikan aksi anak mereka dalam sesuatu acara sukan supaya anak berasa diri diberi sokongan moral ibu bapa sendiri. Sebenarnya, penglibatan anak dalam sukan akan memberikan mereka keyakinan diri dan kecergasan yang diperlukan untuk menjadi modal insan yang sejati.

Tambahan pula, penghasilan modal insan boleh dibuat menerusi curahan kasih sayang ibu bapa kepada anak mereka. Ibu bapa boleh memeluk anak mereka secara kerap, mengucapkan kata-kata sayang kepada mereka, dan selalu memberikan semangat kepada anak apabila mereka dalam kesedihan. Lantaran itu, jiwa anak menjadi tenang kerana berasa diri mereka dihargai oleh ibu bapa sehingga tidak berani untuk melakukan perkara negatif yang boleh mengecewakan ibu bapa pula.

Tindakan terakhir yang boleh dibuat oleh ibu bapa kepada anak mereka untuk memiliki modal insan yang baik ialah mereka tidak menekan aspek pendidikan anak itu. Semua ibu bapa perlu menilai kemampuan pembelajaran anak mengikut kebolehan masing-masing tanpa memberikan tekanan atau membuat perbandingan dengan anak lain. Ringkasnya, anak yang diberi peluang untuk belajar akan berjaya berdasarkan kebolehan mereka dalam bidang tertentu yang mampu memenuhi ciri-ciri modal insan yang baik.

Kesimpulannya, usaha mewujudkan anak yang mewakili modal insan yang berkualiti memang menjadi tugas ibu bapa. Namun, ada ibu bapa yang enggan melaksanakan tugas ini lalu anak terlibat dalam gejala negatif. Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya membuktikan sikap ibu bapa akan mempengaruhi anak pada masa depan. 


Thursday, September 13, 2018

Cara atasi penyakit berjangkit di Malaysia

Kesihatan masyarakat di negara ini amat diutamakan terutama dalam kalangan remaja tetapi peningkatan kes-kes penyakit berjangkit telah menyukarkan kehidupan masyarakat.
Jelaskan punca-punca menularnya penyakit dalam kalangan remaja itu.

Kesihatan masyarakat bermaksud keadaan diri mereka yang sihat tanpa memperoleh penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya seperti demam Ebola, H1N1, Aids, dan HIV serta demam berunsur virus lain. Sebenarnya, penyakit berbahaya yang menular dalam kalangan remaja ini disebabkan oleh pelbagai faktor. 

Penularan penyakit berjangkit ini dikaitkan dengan tahap kefahaman kesihatan diri remaja yang begitu rendah. Kekurangan kefahaman ini didasarkan pada kurangnya pembacaan remaja terhadap kes-kes penyakit berbahaya. Akibatnya, kadar remaja yang mengalami penyakit berbahaya semakin bertambah kerana diri mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyakit berjangkit itu.

Selain itu, penularan penyakit dalam kalangan remaja disebabkan oleh merebaknya sesuatu wabak tersebut. Serangan sesuatu wabak sukar untuk ditentukan oleh pakar-pakar perubatan lalu remaja menjadi sasaran kerana diri mereka yang masih muda dan aktif diserang oleh virus. Lantaran itu, populasi remaja menjadi golongan yang mudah diserang dalam penularan wabak berbahaya tersebut.

Tambahan pula, kurangnya pemantauan pihak sekolah telah menjadikan remaja sebagai sasaran utama berlakunya wabak penyakit ini. Ada pihak pengurusan sekolah yang tidak bertanggungjawab lalu memandang rendah apabila pelajar mereka mengalami tanda-tanda awal sesuatu penyakit itu. Jadi, serangan wabak lebih mudah berlaku di sekolah kerana kelompok remaja lebih banyak bersama-sama sikap pihak sekolah yang lepas tangan itu turut menjadikan isu ini meruncing.

Sikap ibu bapa yang tidak mengambil tahu tentang kesihatan anak mereka turut dilihat sebagai punca merebaknya penyakit. Kerjaya yang terlalu mencabar telah menyebabkan ada ibu bapa tidak langsung menyedari anak mereka menghidap penyakit berbahaya. Maka, ibu bapa yang tidak berganggungjawab ini telah menyebabkan tahap kesihatan anak sendiri menjadi rendah kerana mudah diserang oleh wabak penyakit itu.


Kesimpulannya, penularan penyakit berjangkit dalam kalangan remaja bukanlah sesuatu yang baharu tetapi sudah menjadi sesuatu yang lumrah pula. Sudah sampai masanya semua pihak terutama remaja itu sendiri berusaha memastikan kesihatan diri mereka dalam keadaan yang baik sepanjang masa sebelum terlewat. Bak kata pepatah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya yang memberi peringatan agar masalah penyakit berjangkit ini diberi perhatian serius oleh semua pihak di negara ini.

Wednesday, August 22, 2018

Kebaikan-kebaikan mengekalkan hutan negara

Hutan begitu penting kepada negara tetapi hutan negara semakin pupus.
Jelaskan kebaikan-kebaikan yang wujud jika hutan dikekalkan oleh masyarakat.

Hutan merujuk kawasan yang ditutupi oleh pepohon hijau yang luas terbentang itu. Jenis pokok yang boleh ditemukan di dalam hutan meliputi pokok jati, tembusu, cengal, dan gaharu yang bernilai itu. Sebenarnya, hutan ini membawa banyak kebaikan kepada masyarakat apabila dikekalkan dengan sempurna.

Manfaat yang jelas ialah  hutan yang dikekalkan akan memberikan satu sumber ekonomi kepada masyarakat dan negara. Apabila hutan mengalami aktiviti pembalakan pastinya banyak pekerja diperlukan dan keuntungan syarikat balak akan dikenakan cukai yang bakal diterima oleh kerajaan. Akibatnya, taraf hidup rakyat bertambah baik kerana banyak projek pembangunan boleh dibiayai oleh kerajaan menerusi kewujudan hutan itu.

Selain itu, hutan yang menghijau ini boleh menjadi habitat untuk flora dan fauna negara. Ketenangan dan kekurangan aktiviti manusia beserta dengan kewujudan kawasan hijau menjadikan hutan habitat sesuai untuk haiwan bersama-sama tumbuh-tumbuhan membiak. Jelaslah, flora dan fauna yang dikekalkan ini boleh dinikmati oleh generasi akan datang tersebut.

Tambahan pula, hutan rimba yang dijaga dengan baik berupaya membekalkan oksigen kepada masyarakat setempat. Ketika proses penghasilan makanan dibuat pastinya tumbuh-tumbuhan melepaskan bekalan oksigen yang banyak ke ruang udara lalu manusia boleh menyedutnya dengan lancar itu. Maka, bekalan oksigen yang bersih lagi stabil menerusi pengekalan hutan menjamin kualiti kesihatan masyarakat menjadi lebih baik.

Kajian turut mengesahkan bahawa hutan berupaya menjadi benteng semula jadi yang menghalang berlakunya bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Kelajuan air hujan yang menimpa bumi akan terganggu kerana kadar kelajuan dikawal oleh daun-daun pokok sebelum menimpa tanah itu. Lantaran itu, aliran air yang perlahan menjadikan risiko berlakunya banjir, tanah runtuh, dan sebagainya boleh dikurangkan secara drastik.

Kesimpulannya, semua kebaikan tadi akan berlaku apabila hutan di negara ini dikekalkan secara meluas. Namun, ada pihak yang mahu berdegil lalu terus memusnahkan hutan tanpa memiliki perasaan bersalah. Peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya kerana generasi yang dididik sejak kecil sahaja akan memahami kepentingan hutan kepada manusia itu.Friday, August 10, 2018

Kesan bumi tidak dijaga oleh manusia?

Bumi semakin lama semakin diabaikan oleh penduduk dunia. Kehidupan manusia pasti akan terjejas jika bumi terus dimusnahkan.
Jelaskan kesan-kesan buruk yang akan berlaku itu.

Sikap selamatkan bumi bermaksud amalan masyarakat yang menyebabkan kehidupan di dunia ini menjadi lebih selesa. Amalan tidak membuang sampah merata-rata dan memusnahkan bukit-bukau menjadi aktiviti utama yang menyelamatkan bumi. Sebenarnya, pelbagai impak buruk akan muncul jika amalan ini tidak dilakukan segera.

Kesan utama kegagalan mengamalkan amalan ini ialah bencana alam akan menjadi-jadi seperti banjir dan tanah runtuh. Kemusnahan hutan dan pencemaran yang keterlaluan akan menyebabkan tanah mudah runtuh lalu kejadian banjir menyusuli pula. Akibatnya, kehidupan manusia di sesebuah kawasan akan berada dalam situasi bahaya sahaja.

Selain itu, ketiadaan amalan menyelamatkan bumi akan membawa kualiti alam sekitar terjejas teruk. Pencemaran udara dan bunyi yang berlaku kerana pelepasan asap kilang keterlaluan akan menjadikan alam sekitar toksik. Lama-kelamaan, manusia tidak boleh keluar dari rumah tanpa memakai peralatan pernafasan pula.

Tambahan pula, sektor ekonomi terutamanya pertanian akan terjejas teruk jika amalan selamatkan bumi tidak dilaksanakan segera. Tanaman yang memerlukan udara dan sinaran matahari serta hujan yang cukup akan terjejas kerana cuaca dunia berubah akibat pencemaran itu. Lantaran itu, pengeluaran makanan dunia turut menurun secara drastik.

Apabila usaha menyelamatkan bumi tidak dilakukan pastinya manusia akan pupus di dunia ini. Populasi manusia yang banyak bersama-sama kemusnahan bumi akan menjadi pemangkin pupusnya manusia di alam ini. Maka, manusia perlu bertindak menyelamatkan bumi sebelum terlewat.


Kesimpulannya, semua kesan buruk tadi akan menyusul jika manusia enggan menyelamatkan bumi. Kita harus sedar bumi tidak memerlukan manusia tetapi manusia memerlukan bumi untuk hidup. Peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya membuktikan usaha menyelamatkan bumi perlu dibuat sejak manusia itu kecil lagi.

Sunday, July 22, 2018

Manfaat kempen budi bahasa?

Baru-baru ini kerajaan telah melancarkan kempen Budi Bahasa. Kempen ini ternyata memberi banyak manfaat kepada masyarakat.

Berikan pendapat anda tentang manfaat kempen itu.

oleh: noor azman mahat


Kempen Budi Bahasa merujuk kempen yang dilancarkan oleh kerajaan untuk menjadikan amalan berbudi bahasa sebagai satu amalan penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Amalan ini meliputi sikap menggunakan bahasa sopan ketika berbicara, menghormati orang tua, dan tidak melakukan perkara negatif dalam kehidupan seseorang itu. Maka, kempen ini amat penting dilaksanakan oleh kerajaan terutama dalam kehidupan zaman moden yang begitu mementingkan diri sendiri itu.

Faedah kempen ini dibuat oleh pihak berkuasa ialah hubungan yang baik dan harmoni antara kaum akan terhasil. Negara kita mempunyai pelbagai kaum utama seperti Melayu, Cina, dan India lalu risiko berlakunya masalah amat besar apabila seseorang itu tidak berbudi bahasa dalam kehidupannya. Jadi, kerajaan menjalankan kempen ini untuk memastikan perpaduan kaum terus terpelihara.

Selain itu, kempen ini boleh menjamin amalan budi bahasa yang diamalkan sejak dahulu itu dikekalkan dalam kehidupan masyarakat umum. Semua ajaran agama kaum di negara ini menekankan keperluan menggunakan bahasa yang sopan apabila berbicara dengan orang lain dan menghormati pendapat orang lain. Ringkasnya, kempen ini akan menjadikan jati diri masyarakat pelbagai kaum di Malaysia terus wujud.

Apabila kerajaan menjalankan kempen ini dengan berjaya sudah pasti masyarakat negara ini akan mengalami kesedaran betapa pentingnya budi bahasa dalam hidup mereka. Konsep materialistik masyarakat zaman moden telah menyebabkan orang muda tidak lagi menghormati orang tua dan berani melakukan pelbagai tindakan yang tidak senonoh secara terbuka. Lantaran itu, kempen ini akan mencetuskan satu keinsafan dalam jiwa rakyat bahasa amalan budi bahasa ini sudah terhakis lalu mereka perlu mengubahnya.

Imej negara akan menjadi tersohor apabila kempen budi bahasa ini mencapai matlamatnya terutama pada mata pelancong asing. Interaksi ahli masyarakat yanga dijalankan secara matang dan penuh hormat akan menjadi buat mulut pelancong ini apabila mereka kembali ke negara asal. Jadi, kempen yang baik ini akan meningkatkan lagi imej negara di persada dunia dalam sekelip mata sahaja.

Kesimpulannya, masyarakat perlulah menjayakan kempen budi bahasa ini kerana pelbagai manfaat akan diperoleh menerusi amalan murni itu. Suasana kehidupan yang harmoni akan wujud apabila amalan budi bahasa menjadi teras semua ahli masyarakat terutamanya generasi muda. Bak kata pepatah orang berbudi kita berbahasa orang memberi kita merasa yang menekankan pentingnya amalan ini diamalkan oleh rakyat Malaysia.