Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Thursday, June 21, 2018

Air penting kepada manusia?

Air merupakan komponen utama dalam kehidupan manusia zaman ini.
Huraikan kepentingan air kepada manusia.

Air bermaksud sumber bekalan minuman yang amat diperlukan untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Namun, banyak sumber air telah dicemari oleh manusia sehingga bahan mentah ini menjadi komoditi yang bernilai pula. Lantaran itu, manusia harus memahami kebaikan yang ditimbulkan oleh air itu.

Kepentingan utama air kepada manusia ialah sumber bahan mentah ini memberikan manusia sumber minuman yang amat diperlukan itu. Pakar perubatan sudah membuat kajian lalu bersetuju bahawa tubuh manusia diliputi lebih daripada 80% cecair yang penting untuk menjalankan aktiviti harian manusia itu. Jelaslah, air begitu penting kepada manusia kerana sumber air menjadi komponen utama kehidupan.

Selain itu, air turut menghasilkan habitat yang baik untuk hidupan terutamanya haiwan meneruskan kehidupan mereka. Kawasan sungai, tasik, dan laut menjadi habitat yang sesuai untuk pelbagai spesies seperti ikan, memerang, buaya, ular, gajah,katak, dan burung. Sebenarnya, tanpa kewujudan air pastinya habitat sebegini tidak akan wujud lalu haiwan tidak boleh membiak sepanjang masa.

Tambahan pula, ada negara yang menggunakan sumber air mereka terutamanya sungai untuk menjana tenaga elektrik hidro. Banyak empangan dibina di kawasan sungai untuk memperoleh tenaga elektrik yang akan disalurkan ke seluruh negara pula. Maka, bekalan elektrik yang terhasil akan membawa kemodenan terhadap kehidupan manusia di dunia ini.

Air turut menjadi perkara penting dalam kehidupan kerana air menjadikan sektor pertanian lebih maju. Banyak tanaman seperti padi, barli, kacang soya, dan jagung memerlukan air untuk tumbuh dengan sempurna. Ringkasnya, bekalan air yang cukup menjamin masyarakat dunia sumber makanan yang banyak lalu kebuluran tidak akan berlaku.


Kesimpulannya, air memang menjadi satu perkara penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Namun, ada pihak yang masih berani mencemarkan bekalan air kerana tidak memahami kepentingan air dalam kehidupan mereka itu. Peribahasa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya mengingatkan kita supaya menjaga sumber bekalan air dengan baik sebelum terlewat.

Monday, April 23, 2018

PERANAN IBU BAPA KEKANG GEJALA SOSIAL?


Kehidupan zaman moden yang penuh dugaan ini banyak menguji kekuatan mental generasi muda daripada terjebak dalam gejala sosial. Ibu bapa memikul peranan utama dalam mengekang isu ini.
Jelaskan.

Peranan ibu bapa merujuk tugas yang dipikul oleh golongan ini dalam melaksanakan amalan mendidik anak mereka. Situasi kehidupan remaja yang penuh dugaan memaksa ibu bapa lebih mahir dalam melaksanakan tugas mereka supaya gejala melepak, merokok, ponteng sekolah, dan sebagainya tidak berlaku. Sesungguhnya, ibu bapa yang prihatin memahami tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka demi kesejahteraan kehidupan anak.

Inisiatif yang boleh dimulakan oleh ibu bapa dalam mengekang gejala sosial ini ialah mereka cuba memahami jiwa anak sendiri. Mereka hendaklah menilai sesuatu tindakan anak daripada sudut persepsi anak daripada melihatnya berdasarkan pandangan ibu bapa  sahaja. Lama-kelamaan, anak melihat amalan objektiviti ibu bapa mereka ini lalu menaruh keyakinan terhadap nasihat yang diberikan oleh mereka nanti.

Selain itu, sikap menyayangi anak boleh digunakan oleh ibu bapa sebagai satu kaedah untuk menghalang anak terjebak ke alam gejala sosial. Apabila anak dicurahkan dengan pelbagai kasih sayang yang unik itu sudah pasti emosi mereka lebih stabil lalu tidak mudah melibatkan diri dengan rakan-rakan yang melakukan gejala negatif itu. Jelaslah, anak yang mempunyai kasih sayang yang cukup tidak akan menyertai sebarang aktiviti yang menconteng arang ke muka sendiri.

Tambahan pula, ibu bapa yang proaktif boleh berusaha mengenal semua kawan yang rapat dengan anak mereka untuk menghalang gejala buruk ini. Semua kenalan anak dikaji sikap mereka terutama jika rakan anak itu mempunyai rekod yang tidak baik lebih-lebih lagi yang ada kaitan dengan jenayah. Akibatnya, risiko anak berkawan dengan individu yang berniat jahat akan menjadi rendah apabila ibu bapa mengambil sendiri tindakan memeriksa rakan-rakan anak itu.

Peranan terakhir yang boleh dibuat oleh ibu bapa dalam usaha mengawal gejala sosial daripada menular ke dalam hidup anak mereka ialah ibu bapa menghabiskan masa dengan anak. Semua ahli keluarga boleh melakukan sesuatu aktiviti yang menarik pada hujung minggu seperti bersukan atau bersantai di pusat beli-belah. Jadi, masa yang panjang dihabiskan dengan anak ini boleh menghalang mereka daripada melakukan aktiviti tidak sihat dengan rakan-rakan di tempat lain itu.

Kesimpulannya, ibu bapa memang memikul tugas yang begitu berat umpama menatang minyak penuh dalam usaha mereka mendidik anak menjadi generasi yang berguna itu. Namun, ada ibu bapa yang enggan bertanggungjawab lalu membiarkan pihak sekolah dan masyarakat mendidik anak mereka sehingga pelbagai gejala sosial melanda pula. Peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya yang membuktikan bahawa anak yang dididik dengan cermat dan betul serta sempurna sejak kecil akan menjadi insan yang berkualiti pada masa depan itu.

Sunday, April 1, 2018

Sebab-sebab pelajar enggan membaca

Amalan membaca dalam diri pelajar harus ditekankan oleh semua pihak. Namun, banyak pelajar enggan membaca.

Nyatakan sebab-sebab pelajar enggan membaca.

Amalan membaca merujuk sikap pelajar yang suka menghabiskan masa dengan menelaah bahan bacaan. Biasanya, amalan ini boleh dibuat di mana-mana dan pada bila-bila masa terluang yang ada itu. Namun, banyak faktor pelajar tidak suka membaca dalam kehidupan harian mereka.

Punca utama pelajar tidak suka membaca ialah mereka melihat aktiviti ini sebagai sesuatu yang membosankan. Membaca dikatakan bosan kerana pelajar terpaksa menyebut perkataan-perkataan yang ada di dalam buku atau majalah secara perlahan-perlahan itu berbanding dengan aktiviti bersukan yang menarik tersebut. Maka, banyak pelajar lebih suka melakukan aktiviti lain daripada membaca yang dilihat sebagai tidak menarik itu.

Selain itu, harga bahan bacaan yang mahal menyebabkan pelajar tidak berminat untuk membaca dalam hidup mereka. Penerbit dan penulis buku mengenakan kadar harga yang mahal kerana mereka mahu mengaut keuntungan yang berlipat ganda itu. Jadi, pelajar yang belum bekerja itu tidak mampu untuk membeli buku yang berharga mahal tersebut untuk dibaca pula.

Tambahan pula, pelajar tidak suka membaca kerana mereka tidak diberi galakan oleh ibu bapa itu. Ketiadaan galakan itu disebabkan ibu bapa sendiri tidak memahami kepentingan membaca dan terlalu sibuk dengan kerjaya sehingga melupakan tugas mendidik itu. Lantaran itu, pelajar tidak mempunyai budaya membaca kerana ibu bapa sendiri tidak menyuruh mereka membaca di rumah itu.

Pelajar tidak mengamalkan budaya membaca disebabkan oleh pengaruh media massa terutamanya televisyen itu. Banyak program televisyen yang menarik ditayangkan untuk tontonan pelajar sepanjang hari sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk membaca atau melakukan aktiviti lain. Sesungguhnya, kewujudan media massa seperti televisyen, radio, dan internet telah memadamkan minat membaca dalam jiwa pelajar kita.


Kesimpulannya, semua punca tadi membawa pelajar di negara ini tidak berminat untuk membaca dalam hidup mereka. Semua pihak terutamanya pelajar perlulah berubah sikap kerana membaca amat penting dalam kehidupan mereka pada masa hadapan. Peribahasa masa itu emas membuktikan bahawa pelajar dapat menghabiskan masa mereka dengan berfaedah apabila mengamalkan sikap membaca itu secara kerap.

Sunday, March 18, 2018

Ibu bapa pikul tugas berat kekang gejala sosial


Kehidupan zaman moden yang penuh dugaan ini banyak menguji kekuatan mental generasi muda daripada terjebak dalam gejala sosial. Ibu bapa memikul peranan utama dalam mengekang isu ini.
Jelaskan.

Peranan ibu bapa merujuk tugas yang dipikul oleh golongan ini dalam melaksanakan amalan mendidik anak mereka. Situasi kehidupan remaja yang penuh dugaan memaksa ibu bapa lebih mahir dalam melaksanakan tugas mereka supaya gejala melepak, merokok, ponteng sekolah, dan sebagainya tidak berlaku. Sesungguhnya, ibu bapa yang prihatin memahami tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka demi kesejahteraan kehidupan anak.

Inisiatif yang boleh dimulakan oleh ibu bapa dalam mengekang gejala sosial ini ialah mereka cuba memahami jiwa anak sendiri. Mereka hendaklah menilai sesuatu tindakan anak daripada sudut persepsi anak daripada melihatnya berdasarkan pandangan ibu bapa  sahaja. Lama-kelamaan, anak melihat amalan objektiviti ibu bapa mereka ini lalu menaruh keyakinan terhadap nasihat yang diberikan oleh mereka nanti.

Selain itu, sikap menyayangi anak boleh digunakan oleh ibu bapa sebagai satu kaedah untuk menghalang anak terjebak ke alam gejala sosial. Apabila anak dicurahkan dengan pelbagai kasih sayang yang unik itu sudah pasti emosi mereka lebih stabil lalu tidak mudah melibatkan diri dengan rakan-rakan yang melakukan gejala negatif itu. Jelaslah, anak yang mempunyai kasih sayang yang cukup tidak akan menyertai sebarang aktiviti yang menconteng arang ke muka sendiri.

Tambahan pula, ibu bapa yang proaktif boleh berusaha mengenal semua kawan yang rapat dengan anak mereka untuk menghalang gejala buruk ini. Semua kenalan anak dikaji sikap mereka terutama jika rakan anak itu mempunyai rekod yang tidak baik lebih-lebih lagi yang ada kaitan dengan jenayah. Akibatnya, risiko anak berkawan dengan individu yang berniat jahat akan menjadi rendah apabila ibu bapa mengambil sendiri tindakan memeriksa rakan-rakan anak itu.

Peranan terakhir yang boleh dibuat oleh ibu bapa dalam usaha mengawal gejala sosial daripada menular ke dalam hidup anak mereka ialah ibu bapa menghabiskan masa dengan anak. Semua ahli keluarga boleh melakukan sesuatu aktiviti yang menarik pada hujung minggu seperti bersukan atau bersantai di pusat beli-belah. Jadi, masa yang panjang dihabiskan dengan anak ini boleh menghalang mereka daripada melakukan aktiviti tidak sihat dengan rakan-rakan di tempat lain itu.


Kesimpulannya, ibu bapa memang memikul tugas yang begitu berat umpama menatang minyak penuh dalam usaha mereka mendidik anak menjadi generasi yang berguna itu. Namun, ada ibu bapa yang enggan bertanggungjawab lalu membiarkan pihak sekolah dan masyarakat mendidik anak mereka sehingga pelbagai gejala sosial melanda pula. Peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya yang membuktikan bahawa anak yang dididik dengan cermat dan betul serta sempurna sejak kecil akan menjadi insan yang berkualiti pada masa depan itu.

Sunday, February 25, 2018

Cara ibu bapa pupuk semangat kejiranan dalam jiwa anak

Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memupuk semangat kejiranan dalam jiwa anak mereka.
Apakah cara-cara yang boleh dibuat oleh ibu bapa dalam memupuk semangat ini.

Semangat kejiranan merujuk amalan menghormati jiran tetangga dalam kehidupan harian seseorang insan itu. Apabila semangat ini diamalkan sudah pasti kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, tenteram, makmur, dan ceria sepanjang masa. Lantaran itu, ibu bapa mempunyai tugas yang banyak untuk menjamin semangat kejiranan ini wujud dalam diri anak mereka.

Amanah ini boleh direalisasikan oleh ibu bapa apabila mereka sendiri mempamerkan teladan yang betul tentang semangat kejiranan ini. Aspek ini penting kerana ibu bapa yang bukan sahaja memberitahu kepentingan semangat ini tetapi turut mengamalkannya dalam kehidupan akan dihormati oleh anak sendiri. Akibatnya, anak melihat dengan mata sendiri teladan amalan ini diamalkan oleh ibu bapa sehingga mereka sendiri melakukannya nanti.

Selain itu, ibu bapa yang bijak akan membawa zuriat mereka menyertai amalan gotong-royong di kawasan perumahan. Ketika menjalankan gotong-royong pastinya minda mereka akan memahami konsep kejiranan yang menekankan peri pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Jelaslah, ibu bapa yang sering membawa anak menyertai aktiviti gotong-royong akan mempunyai kefahaman mendalam tentang kejiranan itu.

Tambahan pula, anak akan mengamalkan amalan ini apabila ibu bapa membawa mereka melawat rumah jiran sebelah. Apabila berada di rumah jiran, anak akan memperoleh pengalaman sendiri melihat cara ibu bapa berinteraksi dengan jiran mereka. Sesungguhnya, amalan menziarahi rumah jiran membuka persepsi baharu anak tentang jiran mereka pula.

Kajian juga telah mengesahkan bahawa ibu bapa yang selalu membuat rumah terbuka mampu menyemai semangat kejiranan dalam sanubari anak. Semua majlis rumah terbuka yang dilakukan oleh ibu bapa mendedahkan anak cara-cara berinteraksi dengan jiran mereka tersebut. Maka, pengalaman bertemu dengan jiran dalam rumah terbuka yang dianjurkan oleh ibu bapa akan memahirkan anak untuk berbual dengan jiran nanti.


Kesimpulannya, semua tindakan tadi apabila diaplikasikan oleh ibu bapa akan menjadikan anak mereka bersedia untuk mengamalkan amalan kejiranan ini. Namun, masih ada segelintir ahli masyarakat yang enggan bergaul dengan jiran mereka atas alasan tidak mempunyai masa untuk berbuat demikian. Peribahasa bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat mengingatkan kita betapa pentingnya semangat kejiranan diamalkan dalam kehidupan zaman moden yang penuh dugaan ini.

Sunday, December 17, 2017

Pelajar semakin tidak suka melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah.
Huraikan faedah-faedah menyertai kegiatan sukan itu.

oleh: noor azman mahat

Kegiatan sukan bermaksud aktiviti yang melibatkan kecergasan apabila menyertai sesuatu acara. Contoh kegiatan sukan itu meliputi acara larian, bola sepak, hoki, badminton, dan renang. Sebenarnya, ada banyak manfaat yang timbul apabila pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam kegiatan yang positif ini.

Kebaikan yang paling mudah difahami apabila pelajar melibatkan diri dalam kegiatan sukan ialah mereka akan mempunyai banyak kenalan baru. Apabila pelajar menyertai sesuatu pertandingan sukan itu sudah pasti mereka akan bertembung dengan individu lain yang mewakili sekolah lain itu. Akibatnya, interaksi sesama peserta kegiatan sukan itu akan mencetuskan hubungan persahabatan yang intim kelak.

Selain itu, pelajar yang aktif dalam kegiatan sukan berupaya mengharumkan nama sekolah mereka di persada negara. Apabila mereka menjuarai sesuatu pertandingan itu, nama sekolah mereka turut diumumkan dalam upacara penyampaian hadiah sehingga semua pihak mengenali sekolah pelajar terbabit. Jelaslah, kegiatan sukan yang dilakukan dengan betul boleh menjadikan nama sekolah pelajar tersohor pula.

Pelajar yang selalu melibatkan diri dalam kegiatan sukan ini akan memiliki kualiti kesihatan yang lebih baik berbanding pelajar yang tidak melibatkan diri itu. Mereka akan selalu berpeluh dan menjaga pemakanan serta mendapat rehat yang cukup kerana aktiviti sukan ini begitu mencabar. Lama-kelamaan, pelajar ini tidak akan mendapat sebarang penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan diabetes pada masa depan.

Kesimpulannya, semua faedah menyertai aktiviti sukan itu akan berlaku apabila pelajar melibatkan diri secara serius. Namun, ada ibu bapa yang enggan membenarkan anaknya terlibat dalam aktiviti ini atas alasan membazirkan masa sahaja. Peribahasa tepuk dada tanya selera yang membuktikan bahawa amalan ini baik buat pelajar yang memahami kepentingan sukan itu.


Saturday, October 7, 2017

Cara atasi jenayah kanak-kanak

Kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak semakin menjadi-jadi di negara ini.
Huraikan cara-cara mengatasinya.

Jenayah yang melibatkan kanak-kanak dikatakan antara jenayah yang semakin berleluasa di negara ini terutama di kawasan bandar. Penjenayah melakukan jenayah ini kerana mereka boleh mengaut keuntungan apabila menjual kanak-kanak itu atau menjual organ mereka di pasaran gelap. Lantaran itu, semua pihak harus berusaha mengekang fenomena yang menakutkan ini daripada berleluasa.

Perkara yang memalukan masyarakat ini boleh diatasi jika ibu bapa bersikap lebih cakna dalam usaha mereka mendidik anak. Golongan tua ini perlulah mengetahui aktiviti anak mereka supaya mudah mengetahui kedudukan anak sepanjang masa. Jelaslah, ibu bapa yang lebih bertanggungjawab atau prihatin dengan nasib anak akan menghalang fenomena buruk ini daripada menular dalam masyarakat.

Selain itu, pihak sekolah yang bertanggungjawab akan menganjurkan seminar tentang cara-cara menjaga keselamatan diri pelajar. Penceramah yang berpengalaman dalam isu ini akan dijemput untuk memberikan panduan kepada pelajar apabila mengalami situasi diculik oleh penjenayah. Akibatnya, pelajar yang masih muda itu akan memahami cara-cara untuk menyelamatkan diri apabila berhadapan dengan situasi yang mencemaskan itu.

Tambahan pula, usaha menyiarkan dokumentari dan filem rencana tentang masalah ini menerusi media massa terutamanya televisyen boleh memberikan kesedaran kepada golongan muda tentang isu ini. Dokumentari yang menarik itu pastinya boleh menyedarkan remaja tentang taktik yang digunakan oleh penjenayah untuk menculik atau melakukan perkara buruk kepada mereka. Jadi, pengetahuan yang diperoleh selepas menonton program sebegini di televisyen akan mengurangkan risiko kanak-kanak diculik oleh penjenayah yang tidak berhati perut itu.

Penggubalan akta yang lebih menyeluruh dan berat hukuman kepada pesalah jenayah ini turut mampu mengekang jenayah yang tidak baik ini daripada berlaku. Penjenayah akan berfikir dua kali sebelum melakukan sesuatu jenayah kepada kanak-kanak kerana sedar hukuman yang setimpal menanti mereka jika ditangkap oleh polis kelak. Maka, nasib kanak-kanak di negara ini akan terbela apabila undang-undang negara lebih ketat dan penguatkuasaan berlaku dengan baik.


Kesimpulannya, jenayah ini boleh dikekang jika semua pihak melakukan tugas mereka dengan baik. Namun, ada sesetengah pihak yang melihat kanak-kanak sebagai tidak penting lalu enggan menjaga mereka dengan sempurna. Peribahasa nasi sudah menjadi bubur pasti muncul dalam minda masyarakat setiap kali jenayah ini berlaku kerana mereka enggan bertindak apa-apa.