Tuesday, September 23, 2014

Kebaikan amalan bercuti....

Amalan bercuti dalam kalangan masyarakat kita sudah mula mendapat sambutan umum. Percutian itu boleh dilakukan di dalam negara atau di luar negara mengikut kemampuan diri seseorang itu. Lantaran itu, banyak kebaikannya apabila amalan bercuti ini menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat moden.

Kepentingan utama bercuti ialah masa dapat dihabiskan bersama-sama ahli keluarga. Percutian selama seminggu atau dua minggu itu pasti merapatkan hubungan sesama ahli keluarga menerusi interaksi yang positif. Akibatnya, keluarga itu akan menjadi lebih intim dan mampu mengatasi pelbagai cabaran hidup moden.

Selain itu, minda seseorang menjadi lebih tenang apabila berada di dunia percutian mereka itu. Ketenangan ini berlaku kerana mereka berada di tempat yang berbeza daripada kebiasaan dalam hidup mereka itu. Sebenarnya, aspek ketenangan ini penting dicapai kerana hidup zaman globalisasi ini penuh tekanan.

Tambahan pula, amalan bercuti sebegini boleh mendatangkan pelbagai pengalaman baru. Pengamatan yang teliti terhadap cara hidup masyarakat setempat, makanan, pakaian, dan sebagainya boleh menimbulkan rasa unik. Ringkasnya, percutian menjadikan seseorang itu memperoleh banyak pengalaman baru.

Percutian turut membawa wujudnya hubungan sosial dengan masyarakat umum. Sudah pasti berlaku perhubungan persahabatan dengan individu dari negara yang dilawati itu dalam amalan bercuti ini. Maka, hubungan sosial yang terhasil ini boleh menjadikan kehidupan seseorang itu lebih bermakna lagi.

Kesimpulannya, semua kepentingan bercuti itu tadi memang berlaku apabila diamalkan secara kerap. Apabila semua ahli masyarakat kita sering bercuti sudah pasti kehidupan rakyat menjadi lebih baik dan harmoni itu. Peribahasa jauh perjalanan, luas pandangan membuktikan bahawa kehidupan yang dipenuhi dengan amalan bercuti ini akan menajamkan minda seseorang erti kehidupan manusia sebenar.

Thursday, August 21, 2014

Krisis Air di Malaysia? Apakah punca-puncanya?

Apakah punca-punca berlakunya krisis air di negara ini?

Krisis air bermaksud sesuatu kawasan itu mengalami masalah pembekalan air bersih. Contohnya, beberapa kawasan di negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan mengalami catuan bekalan air selama beberapa bulan akibat krisis air ini. Maka, faktor-faktor yang membawa kemelut air ini harus difahami oleh semua pihak supaya isu ini diselesaikan.

Sebab utama masalah air berlaku dikaitkan dengan fenomena musim kemarau yang keterlaluan itu. Kejadian kemarau yang berpanjangan ini merupakan fenomena yang di luar jangkaan semua pihak lalu menyebabkan langkah untuk mengawal bekalan air tidak dilaksanakan segera. Akibatnya, banyak kawasan tadahan air hujan dan loji air tidak mempunyai bekalan yang cukup untuk keperluan masyarakat kita itu.

Selain itu, krisis air ini disebabkan oleh sikap masyarakat kita yang suka membazirkan air tersebut. Amalan negatif ini wujud kerana kadar tarif bekalan air di Malaysia begitu rendah menyebabkan masyarakat tidak menghargai kemudahan bekalan air bersih itu. Ringkasnya, masalah air berlaku kerana rakyat negara ini tidak memahami betapa pentingnya bekalan air bersih itu lalu membazirkannya sahaja.
Tambahan pula, penyelenggaraan paip air yang tidak efektif telah menjadikan kemelut ini semakin serius. Pihak yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan ini tidak menjalankan tugas mereka sebaik mungkin sehingga membawa pelbagai kejadian paip pecah yang membazirkan air itu. Lantaran itu, sikap sambil lewa pihak berkuasa dalam menjaga paip air telah membawa krisis air ini terus menjadi bahan berita semasa negara ini.

Kajian telah membuktikan bahawa krisis air ini disebabkan juga oleh kadar pembangunan yang keterlaluan oleh pihak berkuasa. Apabila pembangunan dilaksanakan tanpa kawalan sudah pasti kualiti bekalan air yang diperoleh menjadi tidak baik kerana permintaan yang terlalu tinggi itu. Jelaslah, pembangunan yang drastik ini membawa isu bekalan air menjadi meruncing.


Kesimpulannya, semua faktor tadi membuktikan krisis air di negara ini memang wujud. Kerjasama semua pihak amat diperlukan supaya masyarakat tidak dibebankan dengan masalah air saban tahun itu. Slogan jimatkan penggunaan air harus menjadi pegangan dalam jiwa rakyat Malaysia supaya krisis air ini tidak lagi menjadi mimpi ngeri masyarakat kita.

Friday, July 25, 2014

Peranan dan cabaran remaja masa kini

Peranan remaja

Peranan merujuk tugas yang perlu dilakukan

Memperoleh ilmu pengetahan sebanyak mungkin

Memperoleh pekerjaan untuk memajukan negara

Menjaga kedua-dua ibu bapa dan keluarga kelak

Tidak terlibat dalam masalah sosial dan jenayah

Cabaran

Cabaran bermaksud masalah atau kekangan yang bakal dihadapi

Kehidupan moden yang terlalu mengutamakan kebendaan

Kos hidup yang semakin tinggi terutama di Kuala Lumpur

Monday, July 21, 2014


Ujian Lisan PT3

Kebaikan rukun tetangga

Menjadikan kawasan kejiranan lebih selamat...rondaan berkala menjadikan penjenayah berfikir dua kali sebelum bertindak

Memudahkan masalah kejiranan diselesaikan...semua masalah diselesaikan menerusi rundingan

Menjadikan kehidupan kawasan kejiranan berkualiti....jiran hidup tanpa rasa takut rumah dimasuki pencuri

Tingkatkan semangat perpaduan sesama jiran...kekerapan bertemu ketika rondaan menjadikan mereka saling mengenali

Sunday, July 13, 2014

Lisan PT3

LISAN PT3

Tajuk Peranan Hidup Berjiran

kemungkinan skop soalan

cara menjaga keselamatan kawasan kejiranan
  • sertai rukun tetangga
  • awasi rumah jiran ketika ketiadaannya
  • bantu jiran ketika kecemasan seperti banjir atau kebakaran

cara menjaga kebersihan kawasan setempat
  • sertai gotong-royong kawasan
  • tidak biarkan haiwan peliharaan ke rumah jiran atau ganggu mereka

cara memelihara hubungan baik dengan jiran

  • tidak bergaduh dengan jiran
  • bertolak ansur dan berunding dengan jiran

Thursday, June 26, 2014

Cara atasi bencana alam...

Bencana alam sering berlaku terutama banjir dan tanah runtuh. Huraikan cara-cara mengatasinya.

Bencana alam tidak kerap berlaku di negara ini berbanding negara jiran seperti Filipina dan Indonesia. Antara bencana alam yang sering melanda Malaysia meliputi banjir, tanah runtuh dan kebakaran hutan. Maka, ada beberapa inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk menghalang bencana alam berlaku.

Kaedah yang paling mudah ialah kerajaan mewujudkan satu sistem amaran awal apabila bencana alam berlaku di negara ini. Sistem ini boleh melibatkan penggunaan siren, telefon bimbit dan juga pengumuman menerusi televisyen supaya masyarakat boleh melarikan diri dengan segera. Sesungguhnya, pengenalan sistem awal ini boleh menghalang nyawa manusia daripada terkorban itu.

Selain itu, masyarakat harus dilatih dengan pelbagai latihan kecemasan supaya bersedia menghadapi bencana alam. Golongan muda harus didedahkan dengan teknik menyelamatkan diri apabila berlaku kejadian banjir dan angin taufan supaya mereka tahu tindakan yang betul untuk dilaksanakan itu. Sebenarnya, kefahaman tentang kaedah menyelamatkan diri boleh membantu mengurangkan kadar kematian apabila bencana alam berlaku.

Tambahan pula, bencana alam boleh dikekang apabila kita menjaga keseimbangan alam itu. Kawasan bukit dan hutan hendaklah dipelihara supaya wujud dalam keadaan yang sempurna tanpa ada pembangunan tertentu. Jadi, alam yang dikekalkan keadaannya boleh memastikan bencana alam tidak akan berlaku sewenang-wenangnya.

Pasukan khas menangani bencana alam boleh ditubuhkan oleh pihak kerajaan dalam mengatasi isu bencana alam ini. Penyertaan ahli pasukan ini mestilah mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan fizikal yang lasak serta kuat. Ringkasnya, pasukan khas ini boleh dihantar untuk melakukan kerja-kerja menyelamatkan mangsa bencana alam dengan pantas.

Kesimpulannya, semua kaedah tadi boleh menghalang bencana alam daripada meragut nyawa manusia di Malaysia. Kerjasama semua pihak terutamanya masyarakat amat diperlukan agar bencana alam tidak menjadi sesuatu yang lazim di negara ini. Peribahasa malang tak berbau mengingatkan kita bahawa kejadian bencana alam boleh menimpa sesiapa sahaja yang tidak berdosa itu.

Sunday, May 25, 2014

Tindakan kerajaan mengawal isu perpaduan negara?

Negara kita sedang mengalami masalah perpaduan yang kritikal terutama di kawasan yang berbilang kaum itu. 

Huraikan tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengawal isu ini.

Perpaduan merujuk satu suasana yang harmoni dalam sesebuah masyarakat negara itu. Antara perkara yang mengancam kestabilan perpaduan itu meliputi perasaan hasad dengki, perselisihan faham, dan juga dendam kesumat. Akibatnya, pihak kerajaan perlulah melakukan beberapa tindakan supaya perpaduan di negara ini mampu dicapai itu.

Langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan itu ialah mereka menganjurkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Program ini memiliki pelbagai aktiviti yang boleh memupuk perpaduan sesama pelajar kita yang berbilang kaum itu seperti melawat rumah kebajikan, masuk hutan berkumpulan, dan menembak senjata. Ringkasnya, PLKN boleh membentuk satu golongan remaja yang memiliki sikap toleransi sesama kaum.

Selain itu, kerajaan juga boleh mewajibkan subjek Sejarah dalam sistem pendidikan negara kita terutama di sekolah menengah. Pengenalan subjek ini penting kerana banyak bahan sejarah boleh dipelajari oleh pelajar tentang kemerdekaan dan perjuangan rakyat terdahulu itu. Jadi, semakin kerap subjek Sejarah diajar di sekolah semakin tinggilah peluang untuk wujudnya perpaduan itu.
Tambahan pula, sambutan Hari Kebangsaan boleh dilaksanakan oleh kerajaan dalam suasana yang lebih meriah tetapi bermakna. Semua lapisan masyarakat diminta untuk menyertainya dan merayakannya bersama-sama supaya wujud satu suara Malaysia yang sebenar. Lantaran itu, sambutan Hari Kebangsaan yang dirancang dengan teliti mampu membuahkan semangat cinta akan negara yang sejati secara tersirat.

Kerajaan juga boleh melancarkan Gagasan 1Malaysia yang berteraskan konsep perpaduan sesama kaum itu. Gagasan ini menekankan prinsip sama rata lalu semua projek kerajaan disalurkan demi kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum. Sesungguhnya, gagasan ini akan memberi harapan tercetusnya semangat perpaduan kerana rakyat menyedari kerajaan berusaha membantu kehidupan mereka secara saksama itu.


Kesimpulannya, semua kaedah tadi perlu dilaksanakan segera oleh kerajaan kita tanpa dalih lagi. Kegagalan untuk bertindak dengan segera mampu menjadikan rakyat Malaysia tidak bersatu hati pula lalu memudahkan musuh negara menangguk di air keruh itu. Peribahasa bersatu teguh bercerai roboh membuktikan bahawa perpaduan itu amat penting dalam mengharungi cabaran globalisasi yang hebat ini.