Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Tuesday, September 25, 2018

Usaha ibu bapa lahirkan modal insan negara?

Modal insan yang berkualiti harus dimiliki oleh negara ini lalu ibu bapa bertanggungjawab melahirkan golongan sebegini.
Jelaskan usaha-usaha ibu bapa itu.

Modal insan bermaksud golongan manusia yang mempunyai keperibadian yang baik, mulia, cergas, dan berfikiran matang serta rajin. Mereka tidak akan terlibat dalam gejala negatif seperti penagihan dadah, mencuri, bergaduh, dan menghabiskan masa secara sia-sia itu. Jadi, apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk melahirkan generasi modal insan yang berkualiti ini?

Usaha yang paling tepat dibuat oleh ibu bapa untuk melahirkan modal insan ini ialah mereka memberikan didikan keagamaan yang sempurna kepada anak. Mereka boleh menghantar anak mereka menghadiri kelas keagamaan yang dianjurkan oleh pihak masjid, gereja, kuil, dan sebagainya supaya jiwa remaja itu dipenuhi aspek kebaikan kemanusiaan. Akibatnya, anak yang dididik dengan ajaran keagamaan yang sempurna ini akan menjadi modal insan yang diperlukan oleh negara nanti.

Selain itu, ibu bapa yang berfikiran jauh akan memberi sokongan kepada anak untuk terlibat dalam kegiatan sukan supaya anak menjadi modal insan yang berkaliber itu. Semua keperluan sukan anak dipenuhi oleh ibu bapa dan mereka boleh datang menyaksikan aksi anak mereka dalam sesuatu acara sukan supaya anak berasa diri diberi sokongan moral ibu bapa sendiri. Sebenarnya, penglibatan anak dalam sukan akan memberikan mereka keyakinan diri dan kecergasan yang diperlukan untuk menjadi modal insan yang sejati.

Tambahan pula, penghasilan modal insan boleh dibuat menerusi curahan kasih sayang ibu bapa kepada anak mereka. Ibu bapa boleh memeluk anak mereka secara kerap, mengucapkan kata-kata sayang kepada mereka, dan selalu memberikan semangat kepada anak apabila mereka dalam kesedihan. Lantaran itu, jiwa anak menjadi tenang kerana berasa diri mereka dihargai oleh ibu bapa sehingga tidak berani untuk melakukan perkara negatif yang boleh mengecewakan ibu bapa pula.

Tindakan terakhir yang boleh dibuat oleh ibu bapa kepada anak mereka untuk memiliki modal insan yang baik ialah mereka tidak menekan aspek pendidikan anak itu. Semua ibu bapa perlu menilai kemampuan pembelajaran anak mengikut kebolehan masing-masing tanpa memberikan tekanan atau membuat perbandingan dengan anak lain. Ringkasnya, anak yang diberi peluang untuk belajar akan berjaya berdasarkan kebolehan mereka dalam bidang tertentu yang mampu memenuhi ciri-ciri modal insan yang baik.

Kesimpulannya, usaha mewujudkan anak yang mewakili modal insan yang berkualiti memang menjadi tugas ibu bapa. Namun, ada ibu bapa yang enggan melaksanakan tugas ini lalu anak terlibat dalam gejala negatif. Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya membuktikan sikap ibu bapa akan mempengaruhi anak pada masa depan. 


Thursday, September 13, 2018

Cara atasi penyakit berjangkit di Malaysia

Kesihatan masyarakat di negara ini amat diutamakan terutama dalam kalangan remaja tetapi peningkatan kes-kes penyakit berjangkit telah menyukarkan kehidupan masyarakat.
Jelaskan punca-punca menularnya penyakit dalam kalangan remaja itu.

Kesihatan masyarakat bermaksud keadaan diri mereka yang sihat tanpa memperoleh penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya seperti demam Ebola, H1N1, Aids, dan HIV serta demam berunsur virus lain. Sebenarnya, penyakit berbahaya yang menular dalam kalangan remaja ini disebabkan oleh pelbagai faktor. 

Penularan penyakit berjangkit ini dikaitkan dengan tahap kefahaman kesihatan diri remaja yang begitu rendah. Kekurangan kefahaman ini didasarkan pada kurangnya pembacaan remaja terhadap kes-kes penyakit berbahaya. Akibatnya, kadar remaja yang mengalami penyakit berbahaya semakin bertambah kerana diri mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyakit berjangkit itu.

Selain itu, penularan penyakit dalam kalangan remaja disebabkan oleh merebaknya sesuatu wabak tersebut. Serangan sesuatu wabak sukar untuk ditentukan oleh pakar-pakar perubatan lalu remaja menjadi sasaran kerana diri mereka yang masih muda dan aktif diserang oleh virus. Lantaran itu, populasi remaja menjadi golongan yang mudah diserang dalam penularan wabak berbahaya tersebut.

Tambahan pula, kurangnya pemantauan pihak sekolah telah menjadikan remaja sebagai sasaran utama berlakunya wabak penyakit ini. Ada pihak pengurusan sekolah yang tidak bertanggungjawab lalu memandang rendah apabila pelajar mereka mengalami tanda-tanda awal sesuatu penyakit itu. Jadi, serangan wabak lebih mudah berlaku di sekolah kerana kelompok remaja lebih banyak bersama-sama sikap pihak sekolah yang lepas tangan itu turut menjadikan isu ini meruncing.

Sikap ibu bapa yang tidak mengambil tahu tentang kesihatan anak mereka turut dilihat sebagai punca merebaknya penyakit. Kerjaya yang terlalu mencabar telah menyebabkan ada ibu bapa tidak langsung menyedari anak mereka menghidap penyakit berbahaya. Maka, ibu bapa yang tidak berganggungjawab ini telah menyebabkan tahap kesihatan anak sendiri menjadi rendah kerana mudah diserang oleh wabak penyakit itu.


Kesimpulannya, penularan penyakit berjangkit dalam kalangan remaja bukanlah sesuatu yang baharu tetapi sudah menjadi sesuatu yang lumrah pula. Sudah sampai masanya semua pihak terutama remaja itu sendiri berusaha memastikan kesihatan diri mereka dalam keadaan yang baik sepanjang masa sebelum terlewat. Bak kata pepatah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya yang memberi peringatan agar masalah penyakit berjangkit ini diberi perhatian serius oleh semua pihak di negara ini.

Wednesday, August 22, 2018

Kebaikan-kebaikan mengekalkan hutan negara

Hutan begitu penting kepada negara tetapi hutan negara semakin pupus.
Jelaskan kebaikan-kebaikan yang wujud jika hutan dikekalkan oleh masyarakat.

Hutan merujuk kawasan yang ditutupi oleh pepohon hijau yang luas terbentang itu. Jenis pokok yang boleh ditemukan di dalam hutan meliputi pokok jati, tembusu, cengal, dan gaharu yang bernilai itu. Sebenarnya, hutan ini membawa banyak kebaikan kepada masyarakat apabila dikekalkan dengan sempurna.

Manfaat yang jelas ialah  hutan yang dikekalkan akan memberikan satu sumber ekonomi kepada masyarakat dan negara. Apabila hutan mengalami aktiviti pembalakan pastinya banyak pekerja diperlukan dan keuntungan syarikat balak akan dikenakan cukai yang bakal diterima oleh kerajaan. Akibatnya, taraf hidup rakyat bertambah baik kerana banyak projek pembangunan boleh dibiayai oleh kerajaan menerusi kewujudan hutan itu.

Selain itu, hutan yang menghijau ini boleh menjadi habitat untuk flora dan fauna negara. Ketenangan dan kekurangan aktiviti manusia beserta dengan kewujudan kawasan hijau menjadikan hutan habitat sesuai untuk haiwan bersama-sama tumbuh-tumbuhan membiak. Jelaslah, flora dan fauna yang dikekalkan ini boleh dinikmati oleh generasi akan datang tersebut.

Tambahan pula, hutan rimba yang dijaga dengan baik berupaya membekalkan oksigen kepada masyarakat setempat. Ketika proses penghasilan makanan dibuat pastinya tumbuh-tumbuhan melepaskan bekalan oksigen yang banyak ke ruang udara lalu manusia boleh menyedutnya dengan lancar itu. Maka, bekalan oksigen yang bersih lagi stabil menerusi pengekalan hutan menjamin kualiti kesihatan masyarakat menjadi lebih baik.

Kajian turut mengesahkan bahawa hutan berupaya menjadi benteng semula jadi yang menghalang berlakunya bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Kelajuan air hujan yang menimpa bumi akan terganggu kerana kadar kelajuan dikawal oleh daun-daun pokok sebelum menimpa tanah itu. Lantaran itu, aliran air yang perlahan menjadikan risiko berlakunya banjir, tanah runtuh, dan sebagainya boleh dikurangkan secara drastik.

Kesimpulannya, semua kebaikan tadi akan berlaku apabila hutan di negara ini dikekalkan secara meluas. Namun, ada pihak yang mahu berdegil lalu terus memusnahkan hutan tanpa memiliki perasaan bersalah. Peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya kerana generasi yang dididik sejak kecil sahaja akan memahami kepentingan hutan kepada manusia itu.Friday, August 10, 2018

Kesan bumi tidak dijaga oleh manusia?

Bumi semakin lama semakin diabaikan oleh penduduk dunia. Kehidupan manusia pasti akan terjejas jika bumi terus dimusnahkan.
Jelaskan kesan-kesan buruk yang akan berlaku itu.

Sikap selamatkan bumi bermaksud amalan masyarakat yang menyebabkan kehidupan di dunia ini menjadi lebih selesa. Amalan tidak membuang sampah merata-rata dan memusnahkan bukit-bukau menjadi aktiviti utama yang menyelamatkan bumi. Sebenarnya, pelbagai impak buruk akan muncul jika amalan ini tidak dilakukan segera.

Kesan utama kegagalan mengamalkan amalan ini ialah bencana alam akan menjadi-jadi seperti banjir dan tanah runtuh. Kemusnahan hutan dan pencemaran yang keterlaluan akan menyebabkan tanah mudah runtuh lalu kejadian banjir menyusuli pula. Akibatnya, kehidupan manusia di sesebuah kawasan akan berada dalam situasi bahaya sahaja.

Selain itu, ketiadaan amalan menyelamatkan bumi akan membawa kualiti alam sekitar terjejas teruk. Pencemaran udara dan bunyi yang berlaku kerana pelepasan asap kilang keterlaluan akan menjadikan alam sekitar toksik. Lama-kelamaan, manusia tidak boleh keluar dari rumah tanpa memakai peralatan pernafasan pula.

Tambahan pula, sektor ekonomi terutamanya pertanian akan terjejas teruk jika amalan selamatkan bumi tidak dilaksanakan segera. Tanaman yang memerlukan udara dan sinaran matahari serta hujan yang cukup akan terjejas kerana cuaca dunia berubah akibat pencemaran itu. Lantaran itu, pengeluaran makanan dunia turut menurun secara drastik.

Apabila usaha menyelamatkan bumi tidak dilakukan pastinya manusia akan pupus di dunia ini. Populasi manusia yang banyak bersama-sama kemusnahan bumi akan menjadi pemangkin pupusnya manusia di alam ini. Maka, manusia perlu bertindak menyelamatkan bumi sebelum terlewat.


Kesimpulannya, semua kesan buruk tadi akan menyusul jika manusia enggan menyelamatkan bumi. Kita harus sedar bumi tidak memerlukan manusia tetapi manusia memerlukan bumi untuk hidup. Peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya membuktikan usaha menyelamatkan bumi perlu dibuat sejak manusia itu kecil lagi.

Sunday, July 22, 2018

Manfaat kempen budi bahasa?

Baru-baru ini kerajaan telah melancarkan kempen Budi Bahasa. Kempen ini ternyata memberi banyak manfaat kepada masyarakat.

Berikan pendapat anda tentang manfaat kempen itu.

oleh: noor azman mahat


Kempen Budi Bahasa merujuk kempen yang dilancarkan oleh kerajaan untuk menjadikan amalan berbudi bahasa sebagai satu amalan penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Amalan ini meliputi sikap menggunakan bahasa sopan ketika berbicara, menghormati orang tua, dan tidak melakukan perkara negatif dalam kehidupan seseorang itu. Maka, kempen ini amat penting dilaksanakan oleh kerajaan terutama dalam kehidupan zaman moden yang begitu mementingkan diri sendiri itu.

Faedah kempen ini dibuat oleh pihak berkuasa ialah hubungan yang baik dan harmoni antara kaum akan terhasil. Negara kita mempunyai pelbagai kaum utama seperti Melayu, Cina, dan India lalu risiko berlakunya masalah amat besar apabila seseorang itu tidak berbudi bahasa dalam kehidupannya. Jadi, kerajaan menjalankan kempen ini untuk memastikan perpaduan kaum terus terpelihara.

Selain itu, kempen ini boleh menjamin amalan budi bahasa yang diamalkan sejak dahulu itu dikekalkan dalam kehidupan masyarakat umum. Semua ajaran agama kaum di negara ini menekankan keperluan menggunakan bahasa yang sopan apabila berbicara dengan orang lain dan menghormati pendapat orang lain. Ringkasnya, kempen ini akan menjadikan jati diri masyarakat pelbagai kaum di Malaysia terus wujud.

Apabila kerajaan menjalankan kempen ini dengan berjaya sudah pasti masyarakat negara ini akan mengalami kesedaran betapa pentingnya budi bahasa dalam hidup mereka. Konsep materialistik masyarakat zaman moden telah menyebabkan orang muda tidak lagi menghormati orang tua dan berani melakukan pelbagai tindakan yang tidak senonoh secara terbuka. Lantaran itu, kempen ini akan mencetuskan satu keinsafan dalam jiwa rakyat bahasa amalan budi bahasa ini sudah terhakis lalu mereka perlu mengubahnya.

Imej negara akan menjadi tersohor apabila kempen budi bahasa ini mencapai matlamatnya terutama pada mata pelancong asing. Interaksi ahli masyarakat yanga dijalankan secara matang dan penuh hormat akan menjadi buat mulut pelancong ini apabila mereka kembali ke negara asal. Jadi, kempen yang baik ini akan meningkatkan lagi imej negara di persada dunia dalam sekelip mata sahaja.

Kesimpulannya, masyarakat perlulah menjayakan kempen budi bahasa ini kerana pelbagai manfaat akan diperoleh menerusi amalan murni itu. Suasana kehidupan yang harmoni akan wujud apabila amalan budi bahasa menjadi teras semua ahli masyarakat terutamanya generasi muda. Bak kata pepatah orang berbudi kita berbahasa orang memberi kita merasa yang menekankan pentingnya amalan ini diamalkan oleh rakyat Malaysia.


Thursday, June 21, 2018

Air penting kepada manusia?

Air merupakan komponen utama dalam kehidupan manusia zaman ini.
Huraikan kepentingan air kepada manusia.

Air bermaksud sumber bekalan minuman yang amat diperlukan untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Namun, banyak sumber air telah dicemari oleh manusia sehingga bahan mentah ini menjadi komoditi yang bernilai pula. Lantaran itu, manusia harus memahami kebaikan yang ditimbulkan oleh air itu.

Kepentingan utama air kepada manusia ialah sumber bahan mentah ini memberikan manusia sumber minuman yang amat diperlukan itu. Pakar perubatan sudah membuat kajian lalu bersetuju bahawa tubuh manusia diliputi lebih daripada 80% cecair yang penting untuk menjalankan aktiviti harian manusia itu. Jelaslah, air begitu penting kepada manusia kerana sumber air menjadi komponen utama kehidupan.

Selain itu, air turut menghasilkan habitat yang baik untuk hidupan terutamanya haiwan meneruskan kehidupan mereka. Kawasan sungai, tasik, dan laut menjadi habitat yang sesuai untuk pelbagai spesies seperti ikan, memerang, buaya, ular, gajah,katak, dan burung. Sebenarnya, tanpa kewujudan air pastinya habitat sebegini tidak akan wujud lalu haiwan tidak boleh membiak sepanjang masa.

Tambahan pula, ada negara yang menggunakan sumber air mereka terutamanya sungai untuk menjana tenaga elektrik hidro. Banyak empangan dibina di kawasan sungai untuk memperoleh tenaga elektrik yang akan disalurkan ke seluruh negara pula. Maka, bekalan elektrik yang terhasil akan membawa kemodenan terhadap kehidupan manusia di dunia ini.

Air turut menjadi perkara penting dalam kehidupan kerana air menjadikan sektor pertanian lebih maju. Banyak tanaman seperti padi, barli, kacang soya, dan jagung memerlukan air untuk tumbuh dengan sempurna. Ringkasnya, bekalan air yang cukup menjamin masyarakat dunia sumber makanan yang banyak lalu kebuluran tidak akan berlaku.


Kesimpulannya, air memang menjadi satu perkara penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Namun, ada pihak yang masih berani mencemarkan bekalan air kerana tidak memahami kepentingan air dalam kehidupan mereka itu. Peribahasa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya mengingatkan kita supaya menjaga sumber bekalan air dengan baik sebelum terlewat.

Monday, April 23, 2018

PERANAN IBU BAPA KEKANG GEJALA SOSIAL?


Kehidupan zaman moden yang penuh dugaan ini banyak menguji kekuatan mental generasi muda daripada terjebak dalam gejala sosial. Ibu bapa memikul peranan utama dalam mengekang isu ini.
Jelaskan.

Peranan ibu bapa merujuk tugas yang dipikul oleh golongan ini dalam melaksanakan amalan mendidik anak mereka. Situasi kehidupan remaja yang penuh dugaan memaksa ibu bapa lebih mahir dalam melaksanakan tugas mereka supaya gejala melepak, merokok, ponteng sekolah, dan sebagainya tidak berlaku. Sesungguhnya, ibu bapa yang prihatin memahami tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka demi kesejahteraan kehidupan anak.

Inisiatif yang boleh dimulakan oleh ibu bapa dalam mengekang gejala sosial ini ialah mereka cuba memahami jiwa anak sendiri. Mereka hendaklah menilai sesuatu tindakan anak daripada sudut persepsi anak daripada melihatnya berdasarkan pandangan ibu bapa  sahaja. Lama-kelamaan, anak melihat amalan objektiviti ibu bapa mereka ini lalu menaruh keyakinan terhadap nasihat yang diberikan oleh mereka nanti.

Selain itu, sikap menyayangi anak boleh digunakan oleh ibu bapa sebagai satu kaedah untuk menghalang anak terjebak ke alam gejala sosial. Apabila anak dicurahkan dengan pelbagai kasih sayang yang unik itu sudah pasti emosi mereka lebih stabil lalu tidak mudah melibatkan diri dengan rakan-rakan yang melakukan gejala negatif itu. Jelaslah, anak yang mempunyai kasih sayang yang cukup tidak akan menyertai sebarang aktiviti yang menconteng arang ke muka sendiri.

Tambahan pula, ibu bapa yang proaktif boleh berusaha mengenal semua kawan yang rapat dengan anak mereka untuk menghalang gejala buruk ini. Semua kenalan anak dikaji sikap mereka terutama jika rakan anak itu mempunyai rekod yang tidak baik lebih-lebih lagi yang ada kaitan dengan jenayah. Akibatnya, risiko anak berkawan dengan individu yang berniat jahat akan menjadi rendah apabila ibu bapa mengambil sendiri tindakan memeriksa rakan-rakan anak itu.

Peranan terakhir yang boleh dibuat oleh ibu bapa dalam usaha mengawal gejala sosial daripada menular ke dalam hidup anak mereka ialah ibu bapa menghabiskan masa dengan anak. Semua ahli keluarga boleh melakukan sesuatu aktiviti yang menarik pada hujung minggu seperti bersukan atau bersantai di pusat beli-belah. Jadi, masa yang panjang dihabiskan dengan anak ini boleh menghalang mereka daripada melakukan aktiviti tidak sihat dengan rakan-rakan di tempat lain itu.

Kesimpulannya, ibu bapa memang memikul tugas yang begitu berat umpama menatang minyak penuh dalam usaha mereka mendidik anak menjadi generasi yang berguna itu. Namun, ada ibu bapa yang enggan bertanggungjawab lalu membiarkan pihak sekolah dan masyarakat mendidik anak mereka sehingga pelbagai gejala sosial melanda pula. Peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya yang membuktikan bahawa anak yang dididik dengan cermat dan betul serta sempurna sejak kecil akan menjadi insan yang berkualiti pada masa depan itu.