Wednesday, July 3, 2019

Perlukan bahan karangan untuk revisi PT3 2019?


Tuesday, May 28, 2019

Kebaikan memiliki kawan yang ramai?

Manusia harus mempunyai banyak kawan dalam hidup ini. Namun, remaja zaman ini lebih suka bersendirian.
Nyatakan kebaikan-kebaikan mempunyai kawan yang ramai.

Kawan merujuk kenalan atau sahabat yang sering dihabiskan masa oleh seseorang dalam kehidupan hariannya. Ada kenalan yang dikenali sejak alam persekolahan dan ada juga yang dikenali ketika memasuki alam pekerjaan serta ketika menjalani zaman universiti. Sebenarnya, memiliki kawan yang ramai membawa banyak impak positif.

Kesan baik yang timbul ekoran memiliki banyak sahabat ialah seseorang itu akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang berguna. Ketika berbual sudah pasti kawan-kawan akan menceritakan pengalaman kerja dan hidup mereka lalu pengetahuan seseorang tentang sesuatu perkara bertambah baik. Lama-kelamaan, pengetahuan yang diperoleh itu boleh digunakan untuk menjadikan kehidupan harian seseorang berjalan lancar pula.

Selain itu, insan yang mempunyai sahabat yang ramai akan berpeluang untuk meluahkan masalah mereka dengan mudah. Apabila meluahkan kemelut yang membeku di dalam dada itu pastinya kawan yang mendengar menjadi jiwa seseorang lebih tenang kerana berasa dirinya dihargai oleh insan lain. Akibatnya, minda dan jiwa seseorang akan menjadi tenang sebaik sahaja masalahnya diluahkan kepada orang lain itu.

Tambahan pula, mereka yang memiliki kawan yang banyak akan terhindar daripada terjebak dalam gejala negatif. Apabila mempunyai kawan yang ramai sudah pasti individu terbabit mempunyai aktiviti harian yang dipenuhi dengan berinteraksi dengan rakan-rakan lalu mereka tidak terlibat dengan gejala buruk itu. Maka, semakin ramai kawan terutama kenalan yang baik semakin kuranglah potensi mereka terlibat dalam perkara negatif itu.

Akhir sekali, amalan mempunyai kawan yang ramai akan membawa wujudnya perpaduan antara masyarakat pula. Persahabatan yang jujur tidak akan mengenali batasan agama, kaum, dan keturunan lalu perpaduan akan diwujudkan melalui perhubungan tersebut. Sesungguhnya, amalan mempunyai sahabat yang banyak memberikan kefahaman tentang budaya masyarakat lain itu.


Kesimpulannya, orang yang mempunyai sahabat yang ramai akan menjalani kehidupan yang sempurna berbanding mereka yang kurang sahabat. Namun, banyak pihak melihat kawan yang ramai akan menimbulkan masalah kerana terpaksa melayan kerenah yang pelbagai. Peribahasa berkawan biar seribu,  bercinta biar satu membuktikan bahawa amalan bersahabat ramai perlu dibuat oleh semua pihak.

Sunday, May 5, 2019

Kebaikan penggunaan teknologi hijau di Malaysia?

Penggunaan teknologi hijau membawa kesan positif kepada negara.
Jelaskan

Alam sekitar merujuk suasana alam yang wujud di sesebuah kawasan penempatan itu.  Ada kawasan yang mempunyai sungai, tasik, hutan belantaran, dan gunung-ganang yang menjadi sebahagian daripada alam sekitar mereka. Lantaran itu, penggunaan teknologi hijau berupaya membawa pelbagai impak positif kepada masyarakat dan sesebuah kawasan itu.

Kesan positif penggunaan teknologi hijau ialah alam sekitar menjadi lebih bersih dan menarik. Penggunaan teknologi hijau tidak mengeluarkan gas yang beracun atau memusnahkan alam sekitar seperti penggunaan tenaga solar dan turbin angin yang berupaya menjana tenaga pula. Akibatnya, kehidupan masyarakat di kawasan sebegini menjadi lebih sihat dan menggembirakan mereka.

Selain itu, penggunaan teknologi hijau yang meluas turut mencetuskan pelbagai idea kreativiti yang menghasilkan penemuan baharu dalam penciptaan teknologi tertentu. Sudah pasti banyak pihak akan berupaya menghasilkan pelbagai kegunaan teknologi hijau ini dalam kehidupan harian masyarakat seperti membersihkan rumah dan memasak makanan. Sesungguhnya, semakin banyak teknologi hijau diamalkan di Malaysia semakin besarlah potensi penggunaan teknologi ini dalam kehidupan manusia.

Tambahan pula, penggunaan teknologi hijau yang meluas akan menjadikan imej negara lebih tersohor pada mata masyarakat dunia. Apabila negara begitu mengutamakan teknologi hijau ini dalam proses pembangunan negara sudah pasti masyarakat luar berasa kagum akan aspirasi negara itu. Akibatnya, masyarakat luar melihat Malaysia dan rakyatnya sebagai golongan progresif dalam meneruskan cabaran kehidupan yang penuh dugaan ini.

Kajian turut mengesahkan bahawa penggunaan teknologi hijau akan menjadikan negara ini mempunyai bajet yang berlebihan untuk digunakan dalam sektor pembangunan lain pula. Apabila teknologi ini digunakan secara besar-besaran sudah pasti alam sekitar menjadi bersih sehingga kos menjaganya tidak begitu tinggi. Jelaslah, wang lebihan ini boleh digunakan untuk memajukan sektor pendidikan, sukan dan kemudahan awam yang lain demi kesejahteraan kehidupan masyarakat.


Kesimpulannya, penggunaan teknologi hijau ini memang patut menjadi keutamaan pihak berkuasa di Malaysia. Namun, rakyat negara ini agak sukar untuk menerima perubahan menggunakan teknologi hijau daripada teknologi berasaskan fosil kerana minda mereka sukar berubah. Peribahasa sekali air bah sekali pantai berubah mengesahkan bahawa perubahan bakal berlaku lalu rakyat negara perlulah bersedia untuk menerimanya dengan tangan terbuka.

Sunday, March 24, 2019

Usaha masyarakat majukan industri pelancongan negara

Industri pelancongan di Malaysia semakin maju tetapi masih ada beberapa masalah.
Huraikan usaha-usaha yang boleh dijalankan oleh masyarakat untuk memajukan industri ini.

Industri pelancongan merujuk aktiviti melawat ke tempat-tempat menarik di sesebuah negara tersebut. Ada golongan yang melancong secara berkumpulan, mengikut ahli keluarga, dan ada juga yang melancong secara bersendirian. Sebenarnya, semua ahli masyarakat memikul tugas untuk memastikan pelancongan menjadi sektor yang maju.

Langkah yang boleh dibuat oleh ahli masyarakat itu ialah mereka mengamalkan aspek kesopanan ketika berinteraksi dengan pelancong. Ketika berbual dengan pelancong sudah pasti bahasa yang digunakan itu lebih sopan dan menghormati diri pelancong tersebut. Jelaslah, kesopanan ketika berbual dengan orang asing ini akan memberikan imej yang baik kepada masyarakat tempatan lalu pelancong berminat untuk melancong di Malaysia.

Selain itu, usaha memastikan kawasan persekitaran lebih bersih turut menjadikan potensi pelancongan di negara ini menjadi lebih cerah. Semua ahli masyarakat tidak membuang sampah merata-rata dan mengamalkan konsep kitar semula secara efektif agar kualiti kebersihan kawasan menjadi lebih baik. Maka, kawasan yang bersih ini menarik minat pelancong untuk melihat lalu tinggal lebih lama di sesebuah kawasan tersebut.

Tambahan pula, pelancong yang datang ke Malaysia lebih meminati kawasan yang dianggap selamat buat mereka. Pihak masyarakat umum hendaklah selalu memerhati dan membuat laporan polis jika menemukan sebarang individu yang boleh disyaki sebagai penjenayah kepada pihak berkuasa. Akibatnya, pihak polis boleh menggunakan informasi ini untuk mengadakan kawalan lebih ketat atau menahan individu terbabit supaya aspek keselamatan pelancong terjamin.

Layanan mesra yang diberikan oleh masyarakat kepada pelancong turut mengesahkan kehadiran pelancong pada masa hadapan nanti. Mereka tidak melakukan perkara negatif kepada pelancong seperti mengenakan kadar bayaran yang berbeza dan mengambil barang pelancong serta tindakan negatif lain itu. Ringkasnya, layanan mesra yang diberikan oleh masyarakat akan mengimbau semula kenangan di Malaysia sehingga pelancong berminat untuk kembali lagi.


Kesimpulannya, ahli masyarakat di negara ini memang mempunyai tugas untuk memastikan sektor pelancongan di Malaysia terus makmur. Namun, wujud segelintir masyarakat yang enggan menghulurkan bantuan dalam perkara ini kerana melihat kehadiran pelancong hanya membawa impak negatif terhadap kehidupan mereka itu. Peribahasa jauh perjalanan luas pandangan membuktikan bahawa pelancongan menjadi kaedah yang paling mudah untuk mematangkan pemikiran seseorang itu.

Thursday, February 7, 2019

Cara atasi kemalangan jalan raya di Malaysia

Kemalangan jalan raya sering berlaku di negara ini terutama di kawasan lebuh raya. 
Huraikan cara-cara mengatasi kemalangan jalan raya ini.

Kemalangan jalan raya merujuk kejadian ngeri yang melibatkan pertembungan dua atau lebih kenderaan di jalan raya. Kejadian ini sering berlaku di kawasan selekoh jalan raya yang tajam dan pada waktu musim perayaan itu. Lantaran itu, banyak tindakan boleh diambil untuk menjamin kemalangan jalan raya menjadi lipatan sejarah.

Langkah yang paling efektif untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya ialah pihak berkuasa sering mengadakan sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya ini boleh dibuat di kawasan jalan raya yang berisiko tinggi berlakunya kemalangan terutamanya pada masa waktu puncak seperti ketika musim perayaan. Akibatnya, pemandu lebih berhati-hati ketika memandu kerana sedar pihak berkuasa boleh menyaman mereka jika melanggar peraturan di jalan raya lalu situasi ini mengurangkan kes kemalangan pula.

Selain itu, penyelenggaraan jalan raya dilakukan dengan sistematik dan memuaskan supaya kes kemalangan tidak lagi menular di Malaysia. Pihak yang bertanggungjawab menguruskan penyelenggaraan jalan raya hendaklah melakukan kerja mereka mengikut piawaian mutu kerja yang tinggi supaya jalan raya menjadi selamat. Jadi, jalan raya yang diselenggara dengan sempurna akan memudahkan kenderaan dikawal oleh pemandu apabila situasi kecemasan muncul.

Malah, pihak berkuasa perlu berpandangan jauh dalam menyelesaikan kemelut kemalangan jalan raya ini dengan mengetatkan proses ujian memandu di Malaysia. Kurikulum memandu yang baharu boleh diperkenalkan bersama-sama latihan memandu yang lebih holistik supaya memenuhi kriteria pemanduan era moden. Jadi, kurikulum baharu ini akan mewujudkan kelompok pemandu yang mahir dalam mengendalikan saat-saat kecemasan tersebut.

Tindakan terakhir melibatkan kempen kesedaran yang dilakukan oleh pihak berkuasa untuk menjamin nyawa masyarakat terbela itu. Kempen ini boleh disiarkan menerusi rangkaian sosial kerana mampu merangkumi jutaan pemandu di Malaysia supaya impak kesedaran bertambah. Sesungguhnya, kesedaran akan muncul apabila kempen ini dilihat lalu dihayati oleh masyarakat yang mula menyedari betapa bernilai nyawa manusia itu.Tuesday, January 22, 2019

Impak positif kedatangan pelancong asing ke Malaysia

Kehadiran pelancong asing ke negara ini terus menjadi perbualan hangat masyarakat terutama penduduk kota. Ada yang melihatnya sebagai satu perkara positif dan ada yang melihatnya sebagai negatif.

Huraikan kesan-kesan positif kehadiran pelancong asng ini.

Pelancong asing bermaksud pelawat dari luar negara yang datang melawat negara ini. Ada yang datang dari Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Indonesia, Singapura, dan Perancis serta beberapa negara lain. Sebenarnya, kedatangan mereka membawa banyak kesan positif kepada penduduk Malaysia.

Impak utama yang terhasil daripada kedatangan pelancong asing ini ialah masyarakat tempatan memperoleh kejutan budaya yang positif. Interaksi yang positif akan berlaku antara pelancong dengan penduduk tempatan yang berbeza budaya dan norma-norma kehidupan. Akibatnya, minda masyarakat akan terbuka lalu tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung apabila menilai budaya lain nanti.

Selain itu, rakyat negara ini akan memiliki peluang pekerjaan yang luas apabila jumlah pelancong asing yang bertandang meningkat naik. Pelancong yang datang terpaksa menempah hotel, membeli makanan, menaiki sistem pengangkutan awam, dan melawat tempat-tempat menarik yang memerlukan sumber manusia yang begitu banyak untuk melancarkan operasi harian mereka. Lantaran itu, penduduk negara ini akan mempunyai pekerjaan yang menjamin sumber pendapatan yang lumayan sepanjang masa.

Tambahan pula, negara memperoleh kelebihan apabila tukaran wang asing memihak kepada Malaysia akibat jumlah pelancong yang datang ke sini bertambah saban tahun. Pelancong terpaksa menggunakan wang tempatan untuk membeli-belah keperluan harian mereka ketika berada di negara ini. Jelaslah, kelebihan tukaran wang asing ini akan menjana pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih pesat pada masa depan.

Kajian juga telah membuktikan bahawa kehadiran pelancong yang banyak ada hubungan dengan peningkatan imej negara pada pandangan masyarakat dunia. Semua pengalaman ketika berada di negara ini terutamanya keindahan alam sekitar pastinya diceritakan kepada rakan senegara sehingga imej Malaysia menjadi tersohor pula. Jadi, imej negara terkenal setelah pengalaman berada di negara ini dikongsi bersama-sama dengan seluruh masyarakat dunia itu.

Kesimpulannya, semua manfaat tadi akan terjelma apabila industri pelancongan negara menjadi maju. Namun, ada pihak yang melihat kemunculan pelancong asing sebagai petanda masalah terutama gejala sosial. Peribahasa jauh perjalanan luas pandangan memberikan satu persepsi yang positif terhadap industri pelancongan negara itu.

Tuesday, September 25, 2018

Usaha ibu bapa lahirkan modal insan negara?

Modal insan yang berkualiti harus dimiliki oleh negara ini lalu ibu bapa bertanggungjawab melahirkan golongan sebegini.
Jelaskan usaha-usaha ibu bapa itu.

Modal insan bermaksud golongan manusia yang mempunyai keperibadian yang baik, mulia, cergas, dan berfikiran matang serta rajin. Mereka tidak akan terlibat dalam gejala negatif seperti penagihan dadah, mencuri, bergaduh, dan menghabiskan masa secara sia-sia itu. Jadi, apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk melahirkan generasi modal insan yang berkualiti ini?

Usaha yang paling tepat dibuat oleh ibu bapa untuk melahirkan modal insan ini ialah mereka memberikan didikan keagamaan yang sempurna kepada anak. Mereka boleh menghantar anak mereka menghadiri kelas keagamaan yang dianjurkan oleh pihak masjid, gereja, kuil, dan sebagainya supaya jiwa remaja itu dipenuhi aspek kebaikan kemanusiaan. Akibatnya, anak yang dididik dengan ajaran keagamaan yang sempurna ini akan menjadi modal insan yang diperlukan oleh negara nanti.

Selain itu, ibu bapa yang berfikiran jauh akan memberi sokongan kepada anak untuk terlibat dalam kegiatan sukan supaya anak menjadi modal insan yang berkaliber itu. Semua keperluan sukan anak dipenuhi oleh ibu bapa dan mereka boleh datang menyaksikan aksi anak mereka dalam sesuatu acara sukan supaya anak berasa diri diberi sokongan moral ibu bapa sendiri. Sebenarnya, penglibatan anak dalam sukan akan memberikan mereka keyakinan diri dan kecergasan yang diperlukan untuk menjadi modal insan yang sejati.

Tambahan pula, penghasilan modal insan boleh dibuat menerusi curahan kasih sayang ibu bapa kepada anak mereka. Ibu bapa boleh memeluk anak mereka secara kerap, mengucapkan kata-kata sayang kepada mereka, dan selalu memberikan semangat kepada anak apabila mereka dalam kesedihan. Lantaran itu, jiwa anak menjadi tenang kerana berasa diri mereka dihargai oleh ibu bapa sehingga tidak berani untuk melakukan perkara negatif yang boleh mengecewakan ibu bapa pula.

Tindakan terakhir yang boleh dibuat oleh ibu bapa kepada anak mereka untuk memiliki modal insan yang baik ialah mereka tidak menekan aspek pendidikan anak itu. Semua ibu bapa perlu menilai kemampuan pembelajaran anak mengikut kebolehan masing-masing tanpa memberikan tekanan atau membuat perbandingan dengan anak lain. Ringkasnya, anak yang diberi peluang untuk belajar akan berjaya berdasarkan kebolehan mereka dalam bidang tertentu yang mampu memenuhi ciri-ciri modal insan yang baik.

Kesimpulannya, usaha mewujudkan anak yang mewakili modal insan yang berkualiti memang menjadi tugas ibu bapa. Namun, ada ibu bapa yang enggan melaksanakan tugas ini lalu anak terlibat dalam gejala negatif. Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya membuktikan sikap ibu bapa akan mempengaruhi anak pada masa depan.