Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Saturday, December 15, 2007

Tema dan Persoalan dalam novel


Tema dan Persoalan

Tema ialah idea utama atau persoalan terpenting yang diungkapkan pengarang dalam menghasilkan sesuatu karya.

Contohnya, perjuangan menentang penjajah (Pahlawan Pasir Salak), pengorbanan ibu bapa (Panas Salju), isu semasa, nilai kemasyarakatan, ketabahan remaja (Meniti Kaca) dan perpaduan kaum.

Dalam usaha mengumpulkan, memilih dan menyusun bahan-bahan sesuatu karya, temalah yang menjadi panduan kepada penulis.

Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Biasanya ada banyak persoalan dalam sesebuah novel.

No comments: