Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Friday, August 8, 2008

Perwatakan Deli dalam Pahlawan Pasir Salak


Deli
Gagah
Berani
Rajin menlong ibu bapa
mematuhi cakap ibu bapanya
Menghormati orang tua
Bersemangat cinta akan negara
bersilat
ramai kawan-kawan

No comments: