Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Friday, August 8, 2008

Tiga Peristiwa yang memaparkan konflik dalam Meniti Kaca?


Meniti Kaca

Konfik ialah masalah yang berlaku daam novel. Masalaj itu mungkin akibat perbezaan pendapat, tindakan dan fizikal.

Nazar tertekan apabila ibunya dihantar ke Hospital Bahagia kerana bimbang akan pandangan masyarakat setempat.

Zainab berasa tidak suka dengan dakwaan ibunya terhadap keakrabannya dengan Nazar kerana Nazar banyak membantunya untuk membaiki pelajarannya.

Sidang Seman mahu Mak Miah menasihati Zainab kerana orang kampung tidak menyenangi pergaulan Zainab dengan Nazar dengan anggapan tidak mahu nama baik kampung dan keluarga tercemar.

No comments: