Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Wednesday, September 3, 2008

Skop Karangan Membaca PMR soalan

KARANGAN SKOP AMALAN MEMBACA

Sikap
Masyarakat kita masih lagi enggan membaca. Dikatakan rakyat negara ini hanya membaca sebuah buku setahun sahaja berbanding dengan negara lain yang ada mencecah 8 buah buku setahun.

Usaha memupuk
Menubuhkan lebih banyak perpustakaan terutama yang bergerak di kawasan pedalaman
Mengadakan pertandingan yang memerlukan banyak pembacaan di peringkat sekolah untuk menarik minat pelajar
Mengurangkan harga buku terutama buku ilmiah untuk meningkatkan kadar pembacaan
Memberi galakan kepada syarikat/penerbit buku agar mereka dapat menerbitkan lebih banyak buku seperti cukai keuntungan yang ebih rendah atau subsidi
Faedah membaca
Kita dapat mengetahui banyak perkara baru
Menajamkan lagi kemahiran berfikir secara kritis dan menghafal seseorang
Memudahkan pelajar untuk menghadapi peperiksaan

No comments: