Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Tuesday, September 29, 2009

Skop Pertanian


Skop pertanian juga semakin kerap ditanya oleh pelajar saya menerusi emel. Jadi, ada beberapa aspek yang perlu diberi penekanan oleh pelajar. Antaranya:

Cara-cara memajukan pertanian
 Memberikan penekanan penggunaan jentera
 Memberikan latihan yang praktikal kepada petani
 Memberikan lebih banyak insentif terutama pemberian tanah dan pinjaman yang mudah
 Mengadakan lebih banyak kempen untuk memberi kesedaran kepada masyarakat atau mengubah persepsi mereka tentang pertanian

No comments: