Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Tuesday, January 7, 2014

Karangan 1
Perpustakaan merupakan tempat sumber rujukan kepada murid-murid sekolah.
Jelaskan faedah-faedah mengunjungi perpustakaan kepada murid.
Perpustakaan dikategorikan sebagai tempat penyimpanan dan pembacaan bahan bacaan kepada masyarakat umum terutamanya golongan pelajar. Terdapat pelbagai bentuk perpustakaan termasuklah perpustakaan bergerak dan perpustakaan sekolah. Jelaslah, pelajar yang sering mengunjungi perpustakaan akan memperoleh banyak manfaatnya.

Impak positif yang menyerlah ialah pelajar akan menghabiskan masa lapang mereka dengan berfedah terutama ketika cuti sekolah yang panjang itu. Amalan membaca buku di tempat ini memerlukan tempoh masa yang lama seperti dua atau tiga jam untuk mendapat kesan yang sewajarnya. Maka, pelajar akan menghabiskan masa cuti mereka dengan begitu bermanfaat kerana membaca itu jambatan ilmu.

Selain itu, sikap mengunjugi perpustakaan ini akan mendedahkan diri pelajar dengan pelbagai bahan bacaan yang meningkatkan kemahiran mereka dalam isu-isu semasa. Pelajar akan membaca majalah, buku, akhbar dan sebagainya ketika berada di dalam perpustakaan lalu banyak informasi diperoleh pula. Jadi, pelajar boleh menggunakan semua maklumat tersebut untuk mengukuhkan kefahaman mereka tentang aspek isu-isu semasa yang melanda kehidupan masyarakat zaman ini.

Malah, perpustakaan juga menjadi tempat untuk pelajar membuat latihan sekolah dan mengulangkaji pelajaran kerana suasananya yang senyap sunyi itu. Tumpuan pelajar menjadi lebih fokus kerana ketiadaan gangguan televisyen, telefon bimbit, suara rakan dan sebagainya berbanding ketika berada di rumah sendiri.  Akibatnya, prestasi pelajaran pelajar itu akan menjadi bertambah baik setiap kali peperiksaan berlangsung.

Tambahan pula, pelajar yang kerap ke perpustakaan akan boleh berinteraksi dengan rakan-rakan tanpa disedari itu. Kekerapan bersama-sama belajar di perpustakaan akan mewujudkan semangat bekerjasama lalu berbincang tentang pelajaran setiap kali mereka bertemu. Sesungguhnya, pelajar yang sering menghabiskan masa di perpustakaan akan memiliki rakan yang sihat dalam kehidupan mereka itu.


Konklusinya, semua kebaikan mengunjungi perpustakaan itu akan wujud apabila amalan ini menjadi satu rutin pelajar. Namun, pelajar harus jujur dengan menggunakan kemudahan perpustakaan sebaik mungkin seperti tidak membuang bising, mengoyak halaman buku, dan tidur pula. Slogan perpustakaan gedung ilmu membuktikan betapa besarlah pengaruh perpustakaan dalam kehidupan pelajar yang berusaha mencari ilmu pengetahuan itu.

No comments: