Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Tuesday, April 22, 2014

Kebaikan iklan.....

Iklan merujuk cara memasarkan sesuatu produk kepada masyarakat umum. Antara saluran media massa yang menjadi kegemaran pengiklan untuk mengiklankan sesuatu meliputi televisyen, radio, dan akhbar. Sebenarnya, iklan banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat kita pada zaman ini.

Penggunaan iklan pada masa ini memberi galakan kepada masyarakat untuk berbelanja lebih. Orang ramai akan membeli sesuatu produk apabila mendapat tahu kewujudan produk itu menerusi iklan yang mereka tonton tersebut. Lantaran itu, amalan berjimat tidak wujud dalam kehidupan masyarakat kita terutamanya golongan remaja itu.

Selain itu, iklan juga dikatakan membawa budaya kebendaan dalam norma-norma masyarakat. Semua pihak yang terpedaya dengan iklan akan meniru gaya hidup yang ditayangkan menerusi iklan itu terutamanya aspek kebendaan tersebut. Jadi, semakin banyak iklan ditayangkan semakin tinggilah budaya kebendaan diamalkan dalam kalangan masyarakat kita tersebut.

Tambahan pula, kajian sudah membuktikan bahawa iklan boleh mempengaruhi minda masyarakat kita. Bahan yang digunakan dalam iklan menjadikan masyarakat kita sukar membezakan realiti dan fantasi itu. Sesungguhnya, kehidupan manusia zaman ini banyak didasarkan fantasi yang boleh menjejaskan kehidupan sebenarnya.

Namun, kewujudan iklan turut mendedahkan manusia tentang informasi sesuatu produk itu. Maklumat yang diutarakan dalam sesuatu iklan memudahkan masyarakat untuk menilai keperluan produk itu dalam kehidupan mereka. Ringkasnya, iklan memudahkan masyarakat untuk memilih sesuatu produk dalam kehidupan harian mereka itu.

Kesimpulannya, semua hujah tadi membuktikan bahawa iklan mempunyai impak dalam kehidupan masyarakat kita. Cuma kita sebagai pengguna harus bijak menilai dan membuat keputusan sebelum membeli sesuatu produk itu. Peribahasa alah membeli, menang memakai harus dipegang oleh masyarakat kita kerana pembelian yang tepat sahaja boleh membantu kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik.