Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Sunday, May 25, 2014

Tindakan kerajaan mengawal isu perpaduan negara?

Negara kita sedang mengalami masalah perpaduan yang kritikal terutama di kawasan yang berbilang kaum itu. 

Huraikan tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengawal isu ini.

Perpaduan merujuk satu suasana yang harmoni dalam sesebuah masyarakat negara itu. Antara perkara yang mengancam kestabilan perpaduan itu meliputi perasaan hasad dengki, perselisihan faham, dan juga dendam kesumat. Akibatnya, pihak kerajaan perlulah melakukan beberapa tindakan supaya perpaduan di negara ini mampu dicapai itu.

Langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan itu ialah mereka menganjurkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Program ini memiliki pelbagai aktiviti yang boleh memupuk perpaduan sesama pelajar kita yang berbilang kaum itu seperti melawat rumah kebajikan, masuk hutan berkumpulan, dan menembak senjata. Ringkasnya, PLKN boleh membentuk satu golongan remaja yang memiliki sikap toleransi sesama kaum.

Selain itu, kerajaan juga boleh mewajibkan subjek Sejarah dalam sistem pendidikan negara kita terutama di sekolah menengah. Pengenalan subjek ini penting kerana banyak bahan sejarah boleh dipelajari oleh pelajar tentang kemerdekaan dan perjuangan rakyat terdahulu itu. Jadi, semakin kerap subjek Sejarah diajar di sekolah semakin tinggilah peluang untuk wujudnya perpaduan itu.
Tambahan pula, sambutan Hari Kebangsaan boleh dilaksanakan oleh kerajaan dalam suasana yang lebih meriah tetapi bermakna. Semua lapisan masyarakat diminta untuk menyertainya dan merayakannya bersama-sama supaya wujud satu suara Malaysia yang sebenar. Lantaran itu, sambutan Hari Kebangsaan yang dirancang dengan teliti mampu membuahkan semangat cinta akan negara yang sejati secara tersirat.

Kerajaan juga boleh melancarkan Gagasan 1Malaysia yang berteraskan konsep perpaduan sesama kaum itu. Gagasan ini menekankan prinsip sama rata lalu semua projek kerajaan disalurkan demi kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum. Sesungguhnya, gagasan ini akan memberi harapan tercetusnya semangat perpaduan kerana rakyat menyedari kerajaan berusaha membantu kehidupan mereka secara saksama itu.


Kesimpulannya, semua kaedah tadi perlu dilaksanakan segera oleh kerajaan kita tanpa dalih lagi. Kegagalan untuk bertindak dengan segera mampu menjadikan rakyat Malaysia tidak bersatu hati pula lalu memudahkan musuh negara menangguk di air keruh itu. Peribahasa bersatu teguh bercerai roboh membuktikan bahawa perpaduan itu amat penting dalam mengharungi cabaran globalisasi yang hebat ini.

Sunday, May 18, 2014

Cara atasi pencemaran alam di Malaysia?

Kejadian pencemaran alam semakin ketara di Malaysia.

Nyatakan kaedah yang praktikal untuk mengatasinya.


Pencemaran alam dilihat sebagai satu fenomena kemusnahan alam akibat kesilapan manusia. Antara pencemaran itu meliputi pencemaran udara, air, laut, dan juga kemusnahan hutan secara berleluasa. Sebenarnya, ada pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk mengekang pencemaran daripada terus berlaku itu.

Tindakan yang paling berkesan ialah masyarakat kita mengamalkan amalan kitar semula itu. Sikap kitar semula ini boleh dipupuk jika pihak berkuasa berani meletakkan tong kitar semula di beberapa kawasan yang strategik itu. Jelaslah, amalan kitar semula tidak akan memusnahkan alam kerana masyarakat tidak membazir itu.

Selain itu, kita boleh menggunakan sumber tenaga alternatif yang tertentu seperti tenaga air, cahaya matahari, dan angin itu. Malaysia merupakan sebuah negara yang dianugerahkan pelbagai sumber tenaga asli yang banyak sehingga menjadikan negara ini gelap mata untuk membuat keputusan. Akibatnya, negara kita tidak akan menggunakan minyak yang banyak menghasilkan bahan sisa kotor itu.

Tambahan pula, isu pencemaran boleh diatasi jika kawasan sungai diselenggarakan dengan baik. Penjagaan sungai penting kerana sungai yang baik akan menghalang berlakunya kejadian banjir kilat, tanah runtuh dan aliran air yang tidak menghakis tanah.  Ringkasnya, sungai yang tidak bermasalah akan menjamin kualiti alam yang baik berlaku.

Kesimpulannya, semua tindakan tadi berupaya untuk menjadikan alam kita lebih bersih dan berkualiti. Isu pencemaran alam harus ditangani dengan bijak oleh semua pihak sebelum terlewat. Peribahasa nasi menjadi bubur mengingatkan kita agar bertindak dahulu sebelum kemelut pencemaran alam ini menjadi semakin meruncing itu. 

Monday, May 12, 2014

Masalah nelayan kita....cara mengatasi isu kemiskinan itu.


Nelayan dikategorikan sebagai golongan yang bekerja meraih rezeki di laut lepas itu. Antara hasil tangkapan utama nelayan di negara ini meliputi ikan cencaru, ikan kembung, udang, dan ketam serta sotong itu. Namun, nasib nelayan di negara ini masih tidak terbela lalu pelbagai tindakan boleh dibuat untuk mengatasinya.

Tindakan yang paling tepat membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan kita ialah kerajaan memberi galakan supaya mereka menangkap ikan laut dalam. Galakan ini boleh dihulurkan oleh kerajaan dalam bentuk pemberian kapal yang lebih besar kepada nelayan kita. Akibatnya, nelayan kita boleh menangkap ikan tuna dan ikan paus yang mempunyai nilai komersial lebih baik berbanding ikan jenis lain itu.

Selain itu, kerajaan kita boleh membina lebih banyak kilang memproses hasil ikan ini terutama di kawasan perkampungan nelayan. Kewujudan kilang ini memudahkan nelayan untuk memproses lalu mengetin semua produk ikan mereka sebelum dijual kepada masyarakat dunia. Ringkasnya, nelayan boleh memperoleh lebih banyak sumber pendapatan apabila mampu menjual produk mereka ke seluruh dunia dengan mudah itu.

Tambahan pula, nelayan boleh dibantu dengan pemberian pinjaman kepada mereka untuk membina rumah yang lebih selesa. Rumah sebegini akan memberikan satu suasana yang lebih baik buat keluarga nelayan terutamanya anak mereka dalam proses pembelajaran di sekolah itu. Jadi, rumah yang sebegini selesa boleh memberikan satu motivasi kepada nelayan dan keluarganya untuk terus berusaha memajukan kualiti kehidupan mereka itu.

Kemelut yang melanda nelayan kita boleh ditangani menerusi kempen kesedaran yang dibuat oleh kerajaan. Masyarakat kita masih belum memahami kepentingan dan masalah yang dialami oleh golongan nelayan itu. Maka, kempen yang dilancarkan oleh kerajaan itu akan membuka mata masyarakat terhadap isu nelayan bersama-sama memberi semangat kepada golongan yang berjasa itu.

Kesimpulannya, semua inisiatif yang dihuraikan tadi mampu menyelesaikan fenomena yang dialami oleh golongan nelayan kita itu. Namun, masyarakat juga mempunyai tugas untuk membantu golongan ini dengan membeli produk yang dihasilkan oleh nelayan kita itu. Peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya membuktikan bahawa masalah nelayan itu memerlukan usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh daripada semua pihak untuk menyelesaikannya secara efektif.