Seminar PT3

Seminar PT3
Berminat: 03-21483314

Monday, May 12, 2014

Masalah nelayan kita....cara mengatasi isu kemiskinan itu.


Nelayan dikategorikan sebagai golongan yang bekerja meraih rezeki di laut lepas itu. Antara hasil tangkapan utama nelayan di negara ini meliputi ikan cencaru, ikan kembung, udang, dan ketam serta sotong itu. Namun, nasib nelayan di negara ini masih tidak terbela lalu pelbagai tindakan boleh dibuat untuk mengatasinya.

Tindakan yang paling tepat membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan kita ialah kerajaan memberi galakan supaya mereka menangkap ikan laut dalam. Galakan ini boleh dihulurkan oleh kerajaan dalam bentuk pemberian kapal yang lebih besar kepada nelayan kita. Akibatnya, nelayan kita boleh menangkap ikan tuna dan ikan paus yang mempunyai nilai komersial lebih baik berbanding ikan jenis lain itu.

Selain itu, kerajaan kita boleh membina lebih banyak kilang memproses hasil ikan ini terutama di kawasan perkampungan nelayan. Kewujudan kilang ini memudahkan nelayan untuk memproses lalu mengetin semua produk ikan mereka sebelum dijual kepada masyarakat dunia. Ringkasnya, nelayan boleh memperoleh lebih banyak sumber pendapatan apabila mampu menjual produk mereka ke seluruh dunia dengan mudah itu.

Tambahan pula, nelayan boleh dibantu dengan pemberian pinjaman kepada mereka untuk membina rumah yang lebih selesa. Rumah sebegini akan memberikan satu suasana yang lebih baik buat keluarga nelayan terutamanya anak mereka dalam proses pembelajaran di sekolah itu. Jadi, rumah yang sebegini selesa boleh memberikan satu motivasi kepada nelayan dan keluarganya untuk terus berusaha memajukan kualiti kehidupan mereka itu.

Kemelut yang melanda nelayan kita boleh ditangani menerusi kempen kesedaran yang dibuat oleh kerajaan. Masyarakat kita masih belum memahami kepentingan dan masalah yang dialami oleh golongan nelayan itu. Maka, kempen yang dilancarkan oleh kerajaan itu akan membuka mata masyarakat terhadap isu nelayan bersama-sama memberi semangat kepada golongan yang berjasa itu.

Kesimpulannya, semua inisiatif yang dihuraikan tadi mampu menyelesaikan fenomena yang dialami oleh golongan nelayan kita itu. Namun, masyarakat juga mempunyai tugas untuk membantu golongan ini dengan membeli produk yang dihasilkan oleh nelayan kita itu. Peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya membuktikan bahawa masalah nelayan itu memerlukan usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh daripada semua pihak untuk menyelesaikannya secara efektif.

No comments: